Deadline poskytnutých H-1B víz môže byť prekročený už 7. apríla 2014!

Deadline poskytnutých H-1B víz môže byť prekročený už 7. apríla 2014! H-1B je neprisťahovalecké vízum, ktoré umožňuje americkým zamestnávateľom dočasne zamestnať zahraničných pracovníkov v špecializovaných profesíjnych oblastiach, ako sú veda, inžinierstvo a programovanie. Súčasný zákon obmedzuje počet udelených víz alebo inak poskytnutých H1-B vízových statusov pre  65.000 cudzích štátnych príslušníkov každý rok. Až 20.000 cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú magisterský alebo vyšší titul z amerických univerzít, sú oslobodení z tohto ...

Aké sú možnosti investovania pri EB-5 vízach?

Aké sú možnosti investovania pri EB-5 vízach? EB-5 investorské vízum umožňuje cudzincom, ktorí podnikajú v USA získať zelenú kartu. Ak máte dostatok kapitálu a chceli by ste využívať všetky výhody amerického trvalému pobytu, môže to byť skvelá príležitosť práve pre vás. EB-5 program ponúka niekoľko možností investovania a môžete investovať do akéhokoľvek typu ziskového podnikateľského subjektu do nasledujúcich kategórií: 1. Nový biznis a, založenie nového biznisu Môžete investovať požadované množstvo kapitálu, ktorý je 1.000.000 dolárov v obchodnej spoločnosti, ktorá bola založená po 29. novembri 1990. Avšak, limit kapitálu je znížený na $ 500,000 v prípade, že budete investovať do cieľových oblastí zamestnanosti s mierou nezamestnanosti 150% celoštátneho priemeru. b, reštrukturalizácia alebo reorganizácia existujúceho biznisu: Podniky, ktoré vznikli pred 29. novembrom 1990, môžu byť tiež považované za nové podniky, ak musia prejsť reorganizáciou alebo reštrukturalizáciou. Dobrým príkladom je ...

Zmeňte svoj ​​status z B víz na F1 a predĺžte si svoj pobyt v USA!

Zmeňte svoj ​​status z B víz na F1 a predĺžte si svoj pobyt v USA! B1 a B2 víza sú najčastejším neprisťahovaleckým typom víz vydaným cudzincom, ktorí do USA prichádzajú služobne alebo na dovolenku. Ak ste získali toto vízum, pravdepodobne viete, že váš pobyt je iba dočasný. B1/B2 vízum sa vydáva na dobu dostatočne dlhú, aby ste stihli návštevu vašich blízkych, avšak maximálne na 6 mesiacov a môže byť predĺžené o ďalších 6 mesiacov. Ale nebojte sa! Ak chcete zostať v USA dlhšiu dobu, je tu jednoduché riešenie. Požiadajte o  SEVIS a zmeňte svoj status na F1 víza. F1 víza sa vydávajú pre zahraničných študentov zapísaných na akreditovaných inštitúciách, vrátane jazykového prípravného programu. S týmto typom víza, je nutné aby ste dokončili kurz alebo štúdium. Okrem zamestnania v rámci kampusu na 20 hodín týždenne alebo menej, nie je dovolené pracovať v USA bez predchádzajúceho súhlasu USCIS. Ak už ste v USA, máte neprisťahovalecké vízum a chcete zmeniť svoj vízový status na F-1 vízum, mali by ste si najprv vybrať inštitúciu alebo školu, kde chcete študovať a vyplniť ich medzin ...

Aký je rozdiel medzi platnosťou víz a povolenou dĺžkou pobytu?

Aký je rozdiel medzi platnosťou víz a povolenou dĺžkou pobytu? V našom poslednom článku sme sa zaoberali rozdielom medzi vízovou pečiatkou a vízovým statusom. Ďalšími súvisiacimi pojmami sú platnosť víz a povolená dĺžka pobytu v USA. V niektorých prípadoch zamienanie a nerozlišovanie týchto dvoch pojmov môže mať negatívny dopad, takže poďme sa bližšie pozrieť na ich význam. Ak máte vízovú pečiatku tak dátum vypršania spolu s dátumom udelenia víz sú priamo uvedené vo vašom pase. Doba medzi vydaním víz a dátumom expirácie sa nazýva platnosť víz. Samotné vízum avšak neumožňuje vstup do USA, je iba označením toho, že  vaša žiadosť o vízum bola posúdená konzulárnym úradníkom, ktorý určil, že ...

Rozdiel medzi H1B vízovou pečiatkou a H1B vízovým statusom

Rozdiel medzi H1B vízovou pečiatkou a H1B vízovým statusom Na základe nášho odporúčania z minulého článku si môžete úspešne predĺžiť váš H1B vízový status po troch rokoch. Ale nezabudnite, že ak chcete cestovať mimo USA, nestačí mať iba platný vízový status, ale musíte mať aj H1B vízovú pečiatku v pase. V nasledujúcom článku vám priblížime, ako takúto pečiatku môžete získať. Všetky H1B vízové pečiatky musí vydať americký konzulát mimo USA, odporúča sa konzulát vo vašej domovskej krajine. Ak chcete o pečiatku požiadať na konzuláte v inom štáte, budete si musieť vopred zistiť, či vám konkrétny konzulát vyhovie. Platí všeobecné pravidlo, že môžete požiadať o vízum iba vo vašej domovskej krajine. Nezabudnite, že váš pas musí byť platný aj po 6 mesiacoch po skončení platnosti víza. Na konzuláte si musíte najprv dohodnúť pohovor, pričom nezabudnite predložiť nasledovné dokumenty: Nevyhnutné dokumenty: DS-160 formulár platný pas oznámenie – formulár I-797 fotografia Doplňujúce dokumenty: O vás: ...

Ako si predĺžiť H1B vízum po 3 rokoch?

Ako si predĺžiť H1B vízum po 3 rokoch? H1B vízum je neprisťahovaleckým typom víz, ktoré umožňuje profesionálom pracovať v USA. Toto vízum môže byť udelené na základe pracovného vzťahu pre špeciálne povolania a počet víz je limitovaný, s celkom dostupných 85.000 víz ročne. Spočiatku H1B vízum možno udeliť po dobu troch rokov. Čas plynie rýchlo, takže ak ste držiteľom H1B víza a chcete aj naďalej pracovať a žiť v USA, nezabudnite si predĺžiť vízum po dobu ďalších troch rokov. V nasledujúcom texte sa dočítate ako si môžete svoje H1B vízum predĺžiť. Keď vstúpite do USA, úrad USCIS vám vydá do pasu formulár I-94. Ak sa pozorne pozriete do tohto formulára, nájdete tam dĺžku vášho platného statusu v USA. To je doba, počas ktorej môžete zostať v USA za predpokladu, že stále pracujete v rovnakom zamestnaní alebo v obdobnej kategórií.  Váš zamestnávateľ môže podať návrh na ...

Ako môže zmena zamestnávateľa ovplyvniť vaše H1B vízum?

Ako môže zmena zamestnávateľa ovplyvniť vaše H1B vízum? H1B vízum umožňuje americkému zamestnávateľovi dočasne zamestnať zahraničných pracovníkov v špecializovaných profesiách. Jedným z predpokladov pre udelenie víza H1B je pracovný vzťah medzi vami a vaším zamestnávateľom v USA. Tento vzťah je vymedzený tým, že váš zamestnávateľ v USA vás môže najať, vyplatiť vám mzdu, vyhodiť vás, dohliadať alebo inak kontrolovať vašu prácu. Pokým existuje pracovný pomer, nemusíte sa ničoho obávať. Môžete si vychutnať všetky výhody svojho zamestnania, ktoré sa vzťahujú napríklad na dovolenku, nemocenskú, materskú/rodičovskú dovolenku a dokonca môžete ísť do štrajku. Avšak mali by ste sa zamyslieť čo robiť v prípade, ak sa zmenia okolnosti. Čo by ste mali robiť ak chcete zmeniť zamestnávateľa? Obvykle predaj alebo fúzia (zlúčenie) podniku vášho zamestnávateľa neovplyvní váš status H1B. Avšak, ak začnete pracovať v inej oblasti, v ktorej nepotrebujete odbornú kvalifikáciu (na základe špeciálnej kvalifikácie vám boli udelené H1B víza), narušíte svoj status.Naopak, ak ukončíte pracovný pomer alebo ste prepustený zo zamestnania, máte niekoľko možností. Okrem toho, že môžete odísť z USA alebo požiadať o iný neimigračný status, môžete si nájsť iného zamestnávateľa. Zmena zamestnávateľa je povolená a neexistujú žiadne obmedzenia pre počet prevodov H1B.  Ale majte na pamäti, že budúci zamestnávateľ musí podať nový formulár I-129 skôr, než začnete pre neho pracovať. Akonáhle je prenos H1B schválený, môžete okamžite začať pracovať v novej spoločnosti. Ktoré dokumenty musíte predložiť pri zmene H1B zamestnávateľa? ...

Kto môže žiadať o J-1 vízum?

Kto môže žiadať o J-1 vízum? J-1 vízum je neprisťahovalecké vízum určené osobám, ktorí prichádzajú do Spojených štátov pracovať alebo študovať vo výmennom programe. Za účel získania tohto typu víz žiadateľ musí spĺňať nasledujúce požiadavky . Poistenie: Žiadateľ by mal mať zdravotné poistenie. Ak účastník nemá zdravotné poistenie, potom sponzor bude musieť pokryť poistenie účastníka . Jazykové znalosti: Účastník by mal mať celkom dobré znalosti angličtiny . Usmernenie:         ...

Ako požiadať o F-1 študentské víza

Ako požiadať o F-1 študentské víza F-1 víza predstavujú najčastejšie udeľované víza do Spojených štátov. Predtým, než budete žiadať o študentské F-1 víza, je potrebné si pripraviť všetky potrebné dokumenty. Pre istotu by ste si mali skontrolovať dva krát všetky potrebné dokumenty predtým, ako požiadate o vízum. Tu je zoznam dokumentov, ktoré budete potrebovať pre žiadosť o vízum F-1. ...