Limit žiadostí H-1B sa naplnil

Limit žiadostí H-1B sa naplnil USCIS minulý týžden ohlásil, že obdržal značný počet žiadostí H-1B k uzavretiu limitu pre fiškálny rok 2014. USCIS tiež dostal viac ako 20 000 žiadostí H-1B vyplnených osobami vyňatými z limitu na základe výnimky “master kategórie”. Od dnes USCIS nebude akceptovať žiadne ďalšie žiadosti H-1B. Čo z toho pre Vás vyplýva? V prípade, že ste podali Vašu H1B žiadosť včas, čítajte ďalej.  USCIS bude pre žiadosti v rámci limitu získaných do 5. apríla 2013 využívať systém založený na počítačovej lotérie. Vďaka vysokému počtu prijatých žiadostí nie je USCIS zatiaľ schopný ohlásiť presný deň vybavenia náhodných výberov žiadostí. USCIS momentá ...

ESTA vs Turistické vízum “B”

ESTA vs Turistické vízum “B” Plánujete cestu do USA za účelom návštevy, dovolenky, nákupov, alebo zábavy? Potrebujete ESTU, alebo turistické víza typu B. Kedže oba typy víz slúžia rovnakému účelu cesty do USA, treba zdôrazniť ich vźajomné rozdiely. Nech sa páči. ESTA – pobyt max 90 dní – biometrický pas potrebný – zmena statusu v USA nemožná – poplatok 14$ – ESTA je platná 2 roky B víza – pobyt maximálne 6 mesiacov – biometrický pas nie je potrebný – zmena statusu v USA možná / predĺženie víz možné o ďalších 6 mesiacov – poplatok pre US ambasádu 128 eur – B víza sú platné 10 rokov – treba preukázať: a) väzby so SR b) dostatok finanćných prostriedkov na účte (3000-4000 eur) c) dôvod návratu z USA (škola, práca, rodina, preukázať spiatočnú letenku). Páčil sa vám tento príspevok? Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO. Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti. Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes. Vaše, ...

Zelená karta cez manželstvo

Zelená karta cez manželstvo Práve ste mali svadbu s američanom a akútne riešite aké sú Vaše ďalšie kroky smerujúce k získaniu Vašej vysnívanej zelenej karty do USA? Položme si však otázku čo je to Zelená Karta? Zelená karta Vám umožňuje permanentne zostať a na území Spojených štátov. Umožňuje život, štúdium, prácu, alebo manažovať vlastný biznis. Získanie zelenej karty cez manželstvo je najrýchlejší a najistejší spôsob ako sa usadiť v USA. Avšak by ste mali vedieť, že svadba samotná Vám túto kartu negarantuje, ak nesplníte určité kroky.  Kľúčovou otázkou je, kto je kvalifikovaný získať zelenú kartu? – Manžel, alebo manželka občana Spojených štátov amerických žijúcich v zahraničí –  Manžel, alebo manželka občana, ktorý vstúpil do US či už na základe manželských víz, alebo iných víz Ak v čase podania žiadosti vypršalo vízum, môže žiadateľ stále požiadať o zelenú kartu v USA. Kanadskí občania nemusia uviesť žiadny dôkaz pre svoj legálny pobyt v USA. Ako získať zelenú kartu? Prvým krokom je zdokladovanie Vašeho manželského zväzku. Po vykonaní svadobného obradu, Váš americký manžel vyplní príslušné dokumenty a pošle na úrad USCIS: • Žiadosť pre cudzieho príbuzného, ​​formulár 1-130 • Biografické informácie, formulár G-325A • Žiadosť o registráciu permanentnej rezidencie, formulár 1-485 • Žiadosť o cestovné dokumenty, formulár 1-131. Vyplnenie je voliteľné. • Čestné vyhlásenie o podpore, formulár 1-864 • Žiadosť o pracovné povolenie, formulár 1-756, vyplnenie je voliteľné. • Výsledky zdravotných prehliadok, formulár 1-693 Ďalším krokom bude, že USCIS vydá dokumenty Vašej pracovnej autorizácie a povolenie vycestovať. Tieto budú vydané približne do 90 dní po vyplnení žiadosti. Nasledujúce 2 až 4 mesiace po vyplnení pôvodnej žiadosti Vás USCIS kontaktuje ohladne naplánovania osobného pohovoru. Ak je pohovor úspešný, žiadateľ dostane tzn. Podmienečnú Zelenú kartu(PZK). Táto PZK je a bude platná po dobu dvoch rokov. Majte na pamäti, že 90 dní pred vypršaním Vašej PZK musíte požiadať o zrušenie podmienky, alebo bude permanentná rezidencia navždy zamietnutá. Táto žiadosť je podaná na USCIS cez formulár 1-751. Jej vybavenie trvá okolo 4 až 8 týždňov a je zakončená vydaním plnohodnotnej Zelenej karty a Váš americký sen začína. Páčil sa vám tento príspevok? Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO. Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti. Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes. Vaše, ...

Študuj v USA

Študuj v USA Patríte do kategórie ľudí, ktorí sú fascinovaní štúdiom v USA? Čítajte ďalej… Štúdium v USA  Plánujete v USA študovať? plánujete správne. USA ponúka neskutočný počet kvalitných škôl či už súkromných, alebo štátnych ktoré poskytujú okrem kvalitného a prakticného spôsobu výučby aj štipendium. Okrem perfektnej angličtiny, potrebujete zložiť skúšku TOEFL a mať minimálny počet bodov, ktoré uvádza konkrétna škola pre konkrétny druh štúdia. Tzn. že tento počet bodov sa značne líši ak sa uchádzate o štúdium práva, alebo štúdium financií a ekonomiky, ďalej sa líši od toho či sa uchádzate o štúdium na college alebo na univerzite. Zároveň treba poznamenať, že americké školstvo sa líši svojimi stupňami oproti školstvu na SR. Po strednej škole sa obyčajne študenti uchádzajú o štúdium na tzv. college, ktorá trvá 4 roky. Na college sa študujú všeobecné predmety, niečo podobné ako na gymnáziu u nás. Po 4 rokoch štúdia, potrebujete zložiť úspešne niektorý zo štandardizovaných testov ak chcete pokračovať ďalej na americkej univerzite. Testy ako GRE, GMAT, LSAT, SAT sú štandardné testy, ktoré okrem teoretických vedomostí vyžadujú aj praktickú orientáciu v danej oblasti. Počas testov máte relatívne málo času, čize klasické slovenské odpisovanie si radšej nechajte pre seba, pretože čas Vám na to nezostane. Po úspešnom zložení skúšky k Vašej prihláške pripojíte ďalšie podporné dokumenty ako napr. výpis známok zo strednej školy, alebo slovenskej univerzity, motivačný list (čím emotívnejší tým lepšie), TOEFL výsledok, poplatok za prihlášku, a presvedčenie že ste “in”. Niektoré top univerzity ako Yale, Harvard, NYU, Northwestern, atď. vyžadujú dodatočne aj interview osobne, alebo cez telefón. Koľko stojí štúdium v USA? OK, buďme k sebe úprimní. Štúdium v USA nie je lacná záležistosť. Pohybuje sa asi okolo USD 60,000 na rok na školách ako Harvard, Yale, NYU, Berkeley, Washington University, Kellog, Northwestern Law. Obyčajne štúdium práva výjde lacnejšie ako štúdium MBA. Právo máte skončené za 3 roky a MBA môžete skončiť urýchlene aj za 2 roky. Záleží na Vás. Samozrejme existujú aj programy, ktoré umožnia štúdium oboch smerov zároveň napr. Northwestern University umožňuje štúdium JD-MBA kde skončíte ako businessman-právnik. V skratke možnosti sú neodmedzené, treba mať financovanie na štúdium, ktoré môžete získať aj cez školu cez školský loan program, kde potrebujete garantora, ktorý musí byť minimálne americký rezident, alebo občan s veľmi dobrou kreditnou históriou. Alebo ak patríte medzi “jednotkárov”, tak sa Vám môže podariť financovanie získať od školy na základe Vašeho predošlého študijného priemeru, výsledku zo štandardizovaného prijímacieho testu a ďalších prijímacích dokladov. Čo po škole? Po skončení štúdia na americkej univerzite, máte možnosť zostať v USA rok na tzv. OPT (optional practical training) a za tento čas môžete využiť svoje znalosti v praxi bud ako “intern” alebo “associate”. Ak sa uchytíte a zamestnávateľa presvedčíte o svojich kvalitách a bude ochotný Vás sponzorovať, môžete požiadať o H1B pracovné víza, a nasledujúce tri roky pracovať v USA. Možnosť predĺženia Vašich work víz pripadá do úvahy o dodatočné tri roky. Páčil sa vám tento príspevok? Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO. Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti. Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes. Vaše, ...

L-1 pracovné víza do USA

L-1 pracovné víza do USA Vízum L1 je tzv. neimigračné vízum umožňujúce spoločnostiam operujúcim mimo mimo USA  premiestniť niektoré druhy zamestnancov zo svojich cudzích aktivít do USA na dobu až siedmich rokov. Zamestnanec musí pracovať pre dcérsku spoločnosť aspoň 1 rok z posledných 3 rokov.  ...

Zelená Karta na základe Vašej investície tzv. EB-5 vízum

Zelená Karta na základe Vašej investície tzv. EB-5 vízum Zahraniční investori musia spĺňať špecifické požiadavky danej úradom USCIS k obdržania zelenej karty prostredníctvom investície cez program EB-5. Všeobecne musí investor splniť požiadavky týkajúce sa výšky investície, vytvorenia počtu pracovných miest, ďalej sa musí uistiť, že daný biznis spĺňa požiadavky nastavené programom. Žiadatelia o vízum EB-5, ich manželia / ky, a deti do 21 rokov  majú taktiež možnosť obdržať zelenú kartu. ...

Základné požiadavky pre uchádzačov o H-1B víza

Základné požiadavky pre uchádzačov o H-1B víza H1B sú dočasné pracovné víza, ktoré obyčajne využívajú ľudia s VŠ vzdelaním z US univerzity, alebo ekvivalentom z iných krajín, pričim disponujú s rozsiahlou pracovnou skúsenosťou. Ďalšou podmienkou je, že zamestnávateľ žiadateľa víza H-1B, musí byť americkej národnosti. Ďalej musí dokázať, že pozícia vyžaduje odborné znalosti a že uchádzač týmito znalosťami disponuje. ...

L víza vs H1B víza

L víza vs H1B víza Mnoho zamestnávateľov v Spojených štátoch potrebuje sezónnych pracovníkov, ktorí sú kvalifikovaní. Preto existuje niekoľko druhov víz špecializujúcich sa na časovo obmedzenú dobu oprávňujúce žiadateľa na vykonávanie práce na území Spojených štátov ako napr H1B alebo L1 (L1A a L1B). Zatiaľ čo existuje mnoho podobností medzi H1B a L1, je tu aj veľa podstatných rozdielov. ...

Víza do USA

Víza do USA Čo to je americké vízum? Zaručuje americké vízum vstup na územie USA? Keď je vízum vydané, znamená to, že žiadosť bola preskúmaná americkým konzulárnym pracovníkom na americkom konzuláte alebo ambasáde. Americké vízum zabezpečuje držiteľovi víz vstup na územie USA. Napriek úspešnému vydaniu víz žiadateľovi, toto vízum nezaručuje, že imigračný úradník povolí vstup na územie USA. Tento imigračný úradník je preto jedinou osobou, ktorá rozhoduje o vpustenie zahraničného návštevníka do krajiny. Existujú dva typy amerických víz. Neimigračné, ktoré umožňujú jedincovi vstúpiť na časovo obmedzenú dobu. Imigračné, ktoré sú určené pre jedincov, ktorí sa následne budú uchádzať o štatút permanentnej rezidencie. Nižšie sú uvedené rôzne vízové kategórie. Tento zoznam je len pre informačné účely a nijako nedefinuje Imigračný zákon Spojených štátov. ...

Zvýšený dopyt po investorských vízach EB-5

Zvýšený dopyt po investorských vízach EB-5 V priebehu posledného desaťročia sa prudko zvýšil počet schválených žiadostí o vízum EB-5. Víza EB-5 dávajú imigrantom možnosť stať sa americkými občanmi, ak investujú aspoň USD 500 000 do spoločnosti a zamestnajú aspoň 10 ľudí. Cudzinci musia investovať v oblasti, ktorá je poľnohospodárska alebo má vysokú mieru nezamestnanosti, pokiaľ sa jedná o isnvestíciu USD 500,000. V opačnom prípade výška investície musí byť minimálne USD 1,000,000. Páčil sa vám tento príspevok? Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO. Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti. Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes. Vaše, ...