Vízum typu E-2 je dočasným pracovným vízom pre obchodných investorov respektíve iných zamestnancov danej organizácie, ktorí prichádzajú do USA za účelom investovať peniaze do amerického biznisu. Investícia musí byť za účelom vytvárania zisku a zabezpečenia úspešného chodu biznisu. Vízum typu E-2 je dostupné len pre občanov krajín s ktorými má USA podpísanú dohodu.

Podmienky získania víza typu E-2

Na získanie tohto typu víz musí byť žiadateľ občanov jednej z nasledujúcich krajín:

 
Albánsko
Argentína
Arménsko
Austrália
Rakúsko
Azerbajdžan
Bahrajn
Bangladéš
Belgicko
Bolívia
Bosna and Hercegovina
Bulharsko
Kamerun
Kanada
Čile
Čína (Taiwan)
Kolumbia
Kongo (Brazzaville)
Kongo (Kinshasa)
Kostarika
Chorvátsko
Česká republika
Dánsko
Ekvádor
Egypt
Estónsko
Etiópia
Fínsko
Francúzsko
Gruzínsko
Nemecko
Grenada
Honduras
Irán
Írsko
Taliansko
Jamajka
Japonsko
Jordánsko
Kazachstan
Južná Kórea
Kosovo
Kirgistan
Lotyšsko
Libéria
Litva
Luxembursko
Macedónsko
Mexiko
Moldavsko
Mongolsko
Čierna Hora
Maroko
Holandsko
Nórsko
Omán
Pakistan
Panama
Paraguaj
Filipíny
Poľsko
Rumunsko
Srbsko
Senegal
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Srí Lanka
Surinam
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Togo
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Ukrajina
Veľká Británia

Navyše musí investor investovať podstatný kapitál do komerčnej sféry v USA. Investícia do nekomerčného sektora nespĺňa podmienky pre udelenie tohto typu víz. Objem investovaného kapitálu súvisí s celkovou cenou na odkúpenie/založenie biznisu. Tento kapitál musí byť dostatočný na zaručenie úspešného fungovania podniku. V danom podniku taktiež musia byť zamestnaní tiež americkí občania. Zamestnanci, ktorí chcú požiadať o tento typ víza, musia prichádzať do USA ako vedúci pracovníci respektíve kontrolóri, ktorí budú dozerať nad priebehom investície. Na získanie tohto typu víz musí byť organizácia minimálne z 50% vlastnená osobami, ktorí sú občanmi rovnakej krajiny ako žiadateľ a zároveň je daná krajina uvedená v zozname vyššie. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Podmienky získania víza typu E-2

Vízum typu E-2 dáva držiteľovi právo dočasne žiť a pracovať v USA. Vízum typu E-2 je zvyčajne udeľované na dobu dvoch rokov a potom je možné ich predĺžiť.  Investičný zástupca alebo zamestnanec sa môže účastniť len tej pracovnej aktivity, ktorá mu bola schválená, keď si žiadal o tento typ víz. V prípade, že dôjde k zmene jeho investičných aktivít, tieto aktivity musia spĺňať podmienky pre vydanie víza typu E.2 a musia byť schválené úradom USCIS. Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o  odvodené víza, aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri/deti majú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických a zákonní partneri môžu taktiež pracovať.