H1B pracovné vízum do USA

Vízum typu H1B povoľuje občanom cudzích krajín dočasne pracovať v niektorých povolaniach. Zákony USA stanovujú strop udelených víz H1B na 65 000 počas fiškálneho roku (1. október – 30. september). Štátni príslušníci Čile a Singapuru taktiež môžu požiadať o typ víz H1B1, čo sa však do ročného limitu nezapočítava.

Podmienky pre získanie H1B pracovného víza do USA

Aby človek mohol požiadať o pracovné vízum typu H1B, musí mať ponuku na prácu na dobu určitú v špeciálnych povolaniach od zamestnávateľa v USA. Špeciálne povolenie je také, ktoré si vyžaduje teoretickú a praktickú aplikáciu vedomostí zvyčajne nadobudnutých prinajmenšom ukončením bakalárskeho stupňa VŠ alebo rovnaké množstvo pracovných skúseností. Typickými povolaniami, ktoré spadajú do tejto kategórie sú tie, ktoré zahŕňajú pôsobenie v architektúre, inžinierstve, matematike, prírodných vedách, medicíne, zdravotníctve, školstve, účtovníctve, práve, biznise, teológii a umení. Pre tento typ víza sa taktiež môžu za určitých okolností kvalifikovať modeli/modelky. Žiadateľ taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Vízum typu H1B dáva držiteľovi právo dočasne žiť a pracovať v USA. H1B vízum  je zvyčajne udeľované na dobu troch rokov a potom je možné ich predĺžiť. Zamestnanci zo zahraničia s vízami H1B si môžu popri tomto type požiadať o zelenú kartu, ktorá by im dovolila ostať v USA natrvalo.

Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o odvodené víza (typ H4), aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri/deti majú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických ale nie je im dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych pracovných víz.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.