Vízum H1B1

Vízum typu H1B1 je určené pre ľudí z Čile alebo Singapuru, ktorí dostali pracovnú ponuku na dobu určitú  v niektorom zo špeciálnych zamestnaní v USA. Dohoda s týmito krajinami umožňuje udeliť 6800 víz  H1B1 ročne pre občanov Čile a Singapuru. Ľudia s pracovnou ponukou v USA, ktorí nie sú občanmi týchto krajín môžu požiadať o H1B1 vízum.

Podmienky získania víza typu H1B1

Aby človek mohol požiadať o pracovné vízum typu H1B1, musí byť z Čile alebo Singapuru a mať ponuku na prácu na dobu určitú v špeciálnych povolaniach od zamestnávateľa v USA.

Špeciálne povolanie je také, ktoré si vyžaduje teoretickú a praktickú aplikáciu vedomostí zvyčajne nadobudnutých prinajmenšom ukončením bakalárskeho stupňa VŠ alebo rovnaké množstvo pracovných skúseností. Typickými povolaniami, ktoré spadajú do tejto kategórie sú tie, ktoré zahŕňajú pôsobenie v architektúre, inžinierstve, matematike, prírodných vedách, medicíne, zdravotníctve, školstve, účtovníctve, práve, biznise, teológii a umení. Pre tento typ víz sa taktiež môžu za určitých okolností kvalifikovať modeli/modelky. Žiadateľ taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza typu H1B1

Vízum typu H1B1 dáva držiteľovi právo dočasne žiť a pracovať v USA. Vízum typu H1B1 je zvyčajne udeľované na dobu jedného roku a potom je možné ho predĺžiť.

Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o odvodené víza), aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri/deti majú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických ale nie je im dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych pracovných víz.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.