Pracovné vízum H2B pre sezónnych pracovníkov

Vízum typu H2B je určené pre sezónnych robotníkov v inom ako poľnohospodárskom priemysle. Tento typ víza je určený pre zoznam vymedzených krajín, ktorý sa každoročne mení. Limit na počet vydaní týchto víz za rok (1. október – 30. september) je 66 000.

Pre ľudí s pracovnou ponukou v poľnohospodárskom priemysle je určené vízum typu H2A, ktoré sa nerátajú do daného limitu počtu vydaných víz.

Podmienky na získanie víza H2B

Na získanie H2B víza musí žiadateľ vlastniť pas jednej z nasledujúcich krajín:

 
Argentína
Austrália
Barbados
Belize
Brazília
Bulharsko
Kanada
Čile
Kostarika
Chorvátsko
Dominkánska republika
Ekvádor
Salvador
Estónsko
Etiópia
Fidži
Guatemala
Haiti
Honduras
Maďarsko
Island
Írsko
Izrael
Jamajka
Japonsko
Kiribati
Lotyšsko
Litva
Macedónsko
Mexiko
Moldavsko
Čierna Hora
Nauru
Holandsko
Nikaragua
Nový Zéland
Nórsko
Papua Nová Guinea
Peru
Filipíny
Poľsko
Rumunsko
Samoa
Srbsko
Slovensko
Slovinsko
Šalamúnove ostrovy
Juhoafrická republika
Južná Kórea
Španielsko
Švajčiarsko
Tongo
Turecko
Tuvalu
Ukrajina
Veľká Británia
Uruguaj
Vanuatu

Navyše žiadateľ o vízum H2B musí preukázať, že dostal pracovnú ponuku na dobu určitú respektíve takú, ktorá môže byť klasifikovaná ako jednorazová/dočasná záležitosť. Navyše musí budúci zamestnávateľ preukázať, že na danom pracovnom mieste nemôže zamestnať občana USA.

Žiadateľ taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza H2B

Vízum typu H2B dáva držiteľovi právo dočasne žiť a pracovať v USA. Víza typu H2B sú zvyčajne udeľované na dobu jedného roku a potom je možné ho predĺžiť.

Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o  odvodené víza, aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri/deti majú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických ale nie je im dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych pracovných víz.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.