I pracovné vízum pre novinárov

I pracovné vízum pre zástupcov médii

Vízum typu I je dočasné vízum určené pre zástupcov zahraničnej tlače, rozhlasu, TV alebo iného informačného média. Novinári, reportéri a TV pracovníci, ktorí si požiadajú o vízum typu I, musia cestovať do USA výhradne za účelom práce a vzniknutý materiál musí byť prospešný pre divákov/čitateľov v ich domovine.

Podmienky na získanie pracovného víza typu I

Na získanie víza typu I musí byť žiadateľ zamestnancom zahraničných médii, nezávislý novinár alebo iná osoba majúca zmluvu s mediálnou organizáciou, ktorá cestuje do USA jedine za účelom pracovať vo svojej profesii. Žiadateľ o vízum typu I musí zvyčajne produkovať materiál pre mediálnu organizáciu, ktorej sídlo sa nachádza mimo USA.

Taktiež žiadateľ o I vízum musí v niektorých prípadoch preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá pracovného víza typu I

Vízum typu I dáva držiteľovi právo dočasne pracovať v USA. Toto vízum sa zvyčajne vydáva na dobu, počas ktorej si novinár vykonáva svoje pracovné povinnosti.

Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o odvodené víza, aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri/deti majú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických ale nie je im dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych pracovných víz.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.