Vízum typu L1 pre manažéra

Vízum typu L1 je určené pre kľúčových zamestnancov medzinárodných firiem poslaných do USA za účelom práce pre ich súčasného zamestnávateľa. Vízum L1 je taktiež určené pre kľúčových zamestnancov medzinárodných spoločností, ktorí prídu do USA rozbehnúť novú pobočku, pomocné pracovisko a podobne. Medzinárodná spoločnosť môže, no nemusí mať sídlo v USA.

Požiadavky pre získanie víza typu L1

Na získanie víza L1 musí byť žiadateľ vo firme zamestnaný minimálne jeden rok nepretržite počas predchádzajúcich troch rokov, a to na manažérskej, vedúcej respektíve špecializovanej pozícii. Navyše zamestnanec musí mať v pláne ponechať si dané miesto. Žiadateľ o toto vízum taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza L1

Vízum L1 dáva právo ich držiteľovi dočasne žiť a pracovať v USA. Tento typ víza sa zvyčajne vydáva na dobu troch rokov v prípade, že spoločnosť už existuje v USA. V prípade, že ide o novú spoločnosť, platnosť tohto typu víza je zvyčajne 1 rok. Žiadateľ taktiež môže počas doby trvania víza L1 požiadať o Zelenú kartu, ktorá by mu v prípade udelenia umožnila ostať v USA natrvalo. Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o  odvodené víza (L2), aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo zákonní partneri a deti majú právo študovať bez potreby vlastniť študentské víza, a taktiež sa môžu zamestnať po tom, čo im bude schválené pracovné povolenie.

Kliknite tu a čítajte viac o zelenej karte pre manažérov. 

Kliknite tu a čítajte viac o L pracovných a manažekrskych vízach. 

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.