Pracovné Vízum typu O

Vízum typu O1 je určené pre ľudí s nadpriemernými schopnosťami v oblasti športu, umenia, biznisu, vzdelávania alebo vedy známych na národnej či medzinárodnej scéne. Vízum typu O1 tak dovoľuje daným expertom vo svojich oblastiach, aby pracovali pre amerického zamestnávateľa či agenta..

Požiadavky na získanie víza typu O

Na udelenie tohto víza musí žiadateľ preukázať, že má nadpriemerné schopnosti v jednej z nasledujúcich oblasti: šport, umenie/film, biznis, vzdelávanie, veda.

Jednotlivec s nadpriemernými schopnosťami je osoba, ktorá dosiahla úplný vrchol vo svojej oblasti pôsobenia. Musí byť dostatočne preukázané, že osoba sa považuje za známu, preslávenú vo svojom odvetví. Navyše musí žiadateľ doložiť pracovnú ponuku od amerického zamestnávateľa alebo agenta, ktorá sa týka poľa pôsobnosti žiadateľa.

Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza O

Vízum typu O1 dáva ich držiteľovi právo dočasne žiť a pracovať v USA. Vízum typu O1 je zvyčajne udeľované na dobu maximálne troch rokov a potom je možné ho predĺžiť. Žiadateľ taktiež môže počas doby trvania víza O1 požiadať o Zelenú kartu, ktorá by mu v prípade udelenia umožnila ostať v USA natrvalo.

Osoby, ktoré chcú doprevádzať žiadateľa o O1 vízum môžu požiadať o víza typu O2, ak ich skúsenosti a schopnosti sú nevyhnutné na vykonávanie práce žiadateľa o vízum typu O1.

Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o  odvodené víza, aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri/deti majú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických ale nie je im dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych pracovných víz.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.