Vízum typu P1 pre športovcov a ľudí pracujúcich v zábavnom priemysle

Vízum typu P1 je určené medzinárodne známym športovcom a ľuďom pracujúcim v zábavnom priemysle za účelom vystúpenia na akcii v USA.

Podmienky získania víza P1

Na získanie víza P1 musí byť žiadateľ medzinárodne známa osobnosť, ktorá cestuje do USA s cieľom súťažiť alebo vystúpiť na konkrétnej akcii. Medzinárodne známy športovec či človek pracujúci v zábavnom priemysle musí byť svetovo uznávaný či už ako jednotlivec alebo ako súčasť skupiny. Toto musí byť dostatočne preukázané pričom jednotlivec a skupina musia byť v rovnakom čase dlhodobo uznávaní vo viac ako v jednej krajine. Navyše žiadateľ musí mať amerického agenta alebo sponzora, ktorý zabezpečuje jeho cestu do Spojených štátov amerických. Žiadateľ o toto vízum taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza typu P1

Vízum typu P1 dáva ich vlastníkovi právo zúčastniť sa na akcii v  USA. Vízum typu P1 pre ľudí pracujúcich v zábavnom priemysle je vydávané na dobu trvania konkrétnej akcie, pričom platnosť neprekročí 1 rok. Avšak niektorým športovcom (jednotlivcom) môže byť poskytnuté až na dobu 5 rokov a tímovým športovcom na 1 rok pričom je možné predĺženie. Žiadateľ taktiež môže počas doby trvania víz P1 požiadať o Zelenú kartu, ktorá by mu v prípade udelenia umožnila ostať v USA natrvalo. Osoby, ktoré chcú doprevádzať žiadateľa o P1 vízum môžu požiadať o vízum typu P1, ak ich skúsenosti a schopnosti sú nevyhnutné na vykonávanie práce žiadateľa o vízum typu P1. Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o  odvodené víza, aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri/deti majú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických ale nie je im dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych pracovných víz.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.