P3 pracovné vízum

Vízum typu P3 pre umelecky činné osoby a ľudí pracujúcich v zábavnom priemysle

Vízum typu P3 je určené pre umelecky činné osoby a ľudí pracujúcich v zábavnom priemysle, ktorí sa chcú zúčastniť kultúrnej akcie (alebo na nej učiť/inštruovať).

Požiadavky na udelenie víza typu P3

Na udelenie víza typu P3 musí byť žiadateľ umelec alebo človek pracujúci v zábavnom priemysle (buď jednotlivec alebo ako súčasť skupiny), ktorý prichádza do USA za účelom preukázania, propagovania či predvádzania svojho kultúrneho/umeleckého talentu na jednej udalosti či sérii udalostí. Môže sa jednať o komerčné aj nekomerčné udalosti. Navyše žiadateľ musí mať amerického zamestnávateľa, agenta alebo organizáciu, ktorá zabezpečuje jeho vystúpenie (vystúpenia) v USA. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza typu P3

Vízum typu P3 dáva ich držiteľovi právo zúčastniť sa na kultúrnom programe alebo akcii vrámci USA. Platnosť týchto víz závisí od doby trvania akcie, ale maximálne na dobu jedného roku. Žiadateľ taktiež môže počas doby trvania víza P3 požiadať o Zelenú kartu, ktorá by mu v prípade udelenia umožnila ostať v USA natrvalo. Osoby, ktoré chcú doprevádzať žiadateľa o P3 vízum, môžu požiadať o vízum typu P3, ak ich skúsenosti a schopnosti sú nevyhnutné na vykonávanie práce žiadateľa o víza typu P3. Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o  odvodené víza, aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri/deti majú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických ale nie je im dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych pracovných víz.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.