Vízum typu Q1 pre medzinárodné výmenné programy

Vízum typu Q1 je určené pre osoby 18 rokov a staršie za účelom zúčastniť sa tréningového, pracovného či kultúrneho výmenného programu. Tento program musí byť spravovaný americkým zamestnávateľom a musí poskytovať praktický tréning a zamestnanie pre zúčastnenú osobu taktiež ako informácie o histórii, kultúre a zvykov v domovine zúčastnenej osoby. Pre osoby, ktoré sa chcú zúčastniť na študíjne zameranom výmennom pobyte, je určené vízum typu J.

Podmienky pre udelenie víza typu Q1

Na udelenie víza typu Q1 musí mať žiadateľ minimálne 18 rokov a musí byť schopný rozprávať o kultúre svojej rodnej krajiny. Navyše musí mať žiadateľ k dispozícii amerického zamestnávateľa, ktorý ho bude zabezpečovať jeho výmenný pobyt zameraný na kultúru. Žiadateľ, ktorý už niekedy prišiel do USA na základe víza typu Q1, musí mať fyzický pobyt mimo územia USA prinajmenšom počas doby jedného roka predtým ako znova vstúpi na americkú pôdu. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza typu Q1

Vízum typu Q1 dáva ich držiteľovi právo zúčastniť sa na kultúrne zameranom výmennom pracovnom pobyte v Spojených štátoch amerických. Vízum typu Q1 sa zvyčajne vydáva na obdobie 15 mesiacov a nemôže byť predĺžené. Neexistujú žiadne ustanovenia, ktoré by sa týkalo zákonných partnerov alebo detí žiadateľov o vízum typu Q1. V prípade, že chcú tieto osoby sprevádzať žiadateľa v krajine, musia si požiadať o turistické/pracovné/študentské vízum.