Vízum typu R1 pre členov cirkví

Vízum typu R1 je dočasné pracovné vízum určené pre cirkevných hodnostárov alebo iných pracovníkov cirkví, ktorým bola ponúknutá práca v neziskovej náboženskej organizácii alebo v organizácii spojenej s náboženstvom. Cirkevní hodnostári či iní pracovníci cirkví s trvalým zamestnaním na plný úväzok môžu požiadať o Zelenú kartu ako špeciálni imigranti.

Požiadavky na udelenie víza typu R1

Na udelenie víza typu R1 musí byť žiadateľ členom náboženskej/cirkevnej organizácie s pracovnou ponukou (platenou alebo neplatenou) na nábožensky zameranom poste od neziskovej náboženskej organizácie pôsobiacej v USA. Pracovná ponuka musí zahrňovať minimálne 20 odpracovaných hodín týždenne. Žiadateľ musí byť členom svojej cirkevnej organizácie minimálne dva roky predtým ako požiada o udelenie tohto typu víza. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza R1

Vízum typu R1 dáva ich držiteľovi právo žiť a pracovať v USA. Vízum typu R1 je zvyčajne udeľované na dobu troch rokov a potom je možné ho predĺžiť. Žiadateľ taktiež môže počas doby trvania víza R1 požiadať o Zelenú kartu, ktorá by mu v prípade udelenia umožnila ostať v USA natrvalo. Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o odvodené víza, aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri/deti nemajú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických bez študentských víz  a tiež im nie je dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych  pracovných víz.