Rodinné víza do USA

Medzi rodinné víza patria snúbenecké alebo manželské víza. Vízum typu K1 je dočasným rodinným vízomi, ktoré dovoľuje snúbencom či snúbeniciam amerických občanov prísť do USA a zosobášiť sa. Po vydaní tohto typu víza a následnej svadbe môže zákonný partner požiadať o Zelenú kartu ako blízka rodina a ostať tak v Spojených štátoch amerických počas doby, kým nebude táto žiadosť vyhodnotená. Vízum typu K1 je dostupné len pre snúbencov či snúbenice amerických občanov, ktorí žijú mimo USA.

K3 vízum je dočasné rodinné vízum, ktoré umožňuje zákonným partnerom spolužitie v čakacej dobe na trvalé vízum (I-130). Zákonný partner amerického občana, pre ktorého sa začína imigračný proces, nie je povinný získať vízum typu K3, no tento proces môže byť rýchlejší ako čakanie na vízum I-130. Vízum typu K3 je dostupné len pre zákonných partnerov amerických občanov, ktorí žijú mimo USA.

Ak potrebujete snúbenecké vízum alebo manželské vízum sme tu pre vás.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.