Manželské víza K3

K3 vízum je dočasné rodinné vízum, ktoré umožňuje zákonným partnerom spolužitie v čakacej dobe na trvalé vízum (I-130). Zákonný partner amerického občana, pre ktorého sa začína imigračný proces, nie je povinný získať vízum typu K3, no tento proces môže byť rýchlejší ako čakanie na vízum I-130. Vízum typu K3 je dostupné len pre zákonných partnerov amerických občanov, ktorí žijú mimo USA.

Podmienky na získanie víza typu K3

Na získanie manželského víza typu K3 musí žiadateľ žiť mimo USA a byť v manželstve s americkým občanom a predtým začal imigračný proces žiadosťou o vízum I-130. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza K3

Vízum typu K3 dávajú držiteľovi príležitosť opäť sa stretnúť so svojim zákonným partnerom počas procesu čakania na Zelenú kartu. Držitelia tohto typu víza sa môžu zapojiť do pracovného procesu, ak im bude schválené pracovné povolenie. Slobodné deti pod 21 rokov môžu požiadať o vízum typu K4, aby počkali so svojim rodičom počas procesu získania Zelenej karty.

Máte za manžela Američana? Je vaša manželka je Američanka?
Ak áno, potom tento typ víza “Manželské vízum” je práve pre vás.

Pomôžeme vám vybaviť tieto víza!

Tip: V angličtine sa tento typ víz nazýva K3 Visa for Spouses of US Citizens.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.