Vízum K1 pre snúbencov či snúbenice amerických občanov

Vízum typu K1 je dočasným rodinným vízom, ktoré dovoľuje snúbencom či snúbeniciam amerických občanov prísť do USA a zosobášiť sa. Po vydaní tohto typu víza a následnej svadbe môže zákonný partner požiadať o Zelenú kartu ako blízka rodina a ostať tak v Spojených štátoch amerických počas doby, kým nebude táto žiadosť vyhodnotená. Snúbenecké vízum typu K1 je dostupné len pre snúbencov či snúbenice amerických občanov, ktorí žijú mimo USA.

Požiadavky na udelenie snúbeneckého víza typu K1

Na udelenie víza K1 musí žiadateľ žiť mimo USA a mať v úmysle zosobášiť sa s americkým občanom do 90 dní od vstupu na americkú pôdu. Obom partnerom nesmie nič brániť v svadbe, a taktiež je podmienkou, že partneri sa museli počas predošlých dvoch rokoch minimálne raz stretnúť osobne okrem prípadov, ak by to porušilo ich kultúrne zvyky alebo ak by to znamenalo veľké ťažkosti. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza K1

Snúbenecké Vízum typu K1 dáva jeho držiteľovi právo cestovať do USA a zosobášiť sa zo svojim snúbencom či snúbenicou. Platnosť týchto víz je 90 dní pričom ich predĺženie nie je možné. Držiteľ víza typu K1 sa musí do 90 dní zosobášiť inak musí opustiť krajinu. Po vydaní tohto typu víza a následnej svadbe môže zákonný partner požiadať o Zelenú kartu ako blízka rodina a ostať tak v Spojených štátoch amerických počas doby, kým nebude táto žiadosť vyhodnotená. Snúbenec či snúbenica sa môžu zapojiť do pracovného procesu, ak získajú pracovné povolenie. Slobodné deti do 21 rokov môžu požiadať o odvodené vízum (K2), aby mohli byť v USA spoločne zo svojim rodičom na svadbe a následne majú právo požiadať o zelenú kartu aby sa stali trvalými občanmi USA.

Je váš snúbenec Američan? Máte za snúbenicu Američanku?
Tento typ víz Snúbenecké vízum je pre vás.

Pomôžeme vám vybaviť vízum!

Tip: Viete že v angličtine sa snúbenecké víza nazývajú K1 Visa for Fiancés of US Citizens?

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.