F1 študentské vízum do USA

Vízum typu F1 je dočasným typom študentského víza, ktoré umožňuje zahraničným študentom študovať v prezenčnej forme na strednej škole, vysokej škole, univerzite či inom type vzdelávacej inštitúcie. Zahraniční študenti, ktorí chcú absolvovať kurz anglického jazyka v USA,  môžu taktiež požiadať o vízum typu F1.

J1 študentské vízum do USA

Vízum typu J1 umožňuje držiteľovi zúčastniť sa univerzitného výmenného programu v USA. Vízum typu J1 pre univerzitných študentov má platnosť v dĺžke daného stupňa VŠ respektíve dva roky u ďalších programov. Vízum typu J1 taktiež umožňuje zapojiť sa za určitých podmienok (vrátane dobrých študijných výsledkov) do pracovnej aktivity na polovičný úväzok. Zákonní partneri a slobodné deti do 21 rokov môžu požiadať o odvodené vízum (typ J2), aby sa pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo príbuzní majú právo študovať v USA, a taktiež sa môžu zapojiť do pracovného procesu ak získajú pracovné povolenie. Na získanie víza typu J1 musí žiadateľ (študent strednej školy) byť prijatý certifikovanou strednou školou prostredníctvom výmenného programu v USA. Žiadatelia musia preukázať, že majú dostatočné finančné zdroje na celé trvanie kurzu a následný návrat domov po ukončení štúdia. Zúčastniť sa stredoškolského výmenného programu môžu len žiaci vo veku od 15 do 18,5 roka, ktorí neabsolvovali viac ako 11 rokov výuky na základnej a strednej škole (materská škola sa nepočíta). Žiadateľovi taktiež musí byť v istých prípadoch poskytnuté štipendium. Tieto víza typu J1 môžu byť udelené len raz.

M1 študentské vízum do USA

Vízum typu M1 je dočasné študentské vízum, ktoré dovoľuje zahraničným študentom študovať na odbornej škole ako napríklad obchodná akadémia a podobne. Zahraniční študenti, ktorí chcú absolvovať kurz anglického jazyka v USA, môžu taktiež požiadať o vízum typu M1.

Kliknite tu a prihláste sa do nášho Newsletter a získajte Ebook ako pracovať v USA ZADARMO.