Vízum typu F1 pre študentov

Vízum typu F1 je dočasným typom študentských víz, ktoré umožňuje zahraničným študentom študovať v prezenčnej forme na strednej škole, vysokej škole, univerzite či inom type vzdelávacej inštitúcie. Zahraniční študenti, ktorí chcú absolvovať kurz anglického jazyka v USA, môžu taktiež požiadať o vízum typu F1.

Požiadavky na získanie víza typu F1

Na získanie víza typu F1 musí byť žiadateľ zapísaný v prezenčnej forme vzdelávacieho alebo jazykového programu na schválenej vzdelávacej inštitúcii v USA. Prezenčné štúdium je klasifikované ako vzdelávací program v dĺžke minimálne 18 hodín týždenne. Žiadatelia musia preukázať, že majú dostatočné finančné zdroje na celé trvanie kurzu a následný návrat domov po ukončení štúdia. Žiadateľ o tieto víza taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza typu F1

Vízum typu F1 dávajú držiteľovi oprávnenie študovať v USA na schválenej vzdelávacej inštitúcii. Platnosť víz je určená dĺžkou štúdia. Držiteľ víza typu F1 má povolené zapojiť sa do obmedzeného pracovného procesu, ktorý sa riadi vlastnými podmienkami. Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o odvodené vízum (F2), aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo partneri nemajú dovolené študovať v Spojených štátoch amerických bez študentských víz a nie je im tiež dovolené zamestnať sa bez udelenia riadnych pracovných víz. Deti však môžu navštevovať základnú respektíve strednú školu.