Cestovné víza

Turistické víza do USA

Táto kategória víz patrí medzi najfrekventovanejšie kategórie víz, s ktorými sa občania SR obyčajne stretajú.

Cestovné víza slúžia držiteľovi slobodne vstúpiť a cestovať po USA počas stanovenej doby schválenej pri vstupe do USA imigračným úradníkom. Táto doba môže byť maximálne do 6 mesiacov. Do kategórie cestovných víz patria víza typu B1 vízum a B2 vízum.Obyčajte tejto typ víz NAO vybavuje na 10 rokov.

V súčastnosti okrem cestovných víz B1-B2 existuje ďalšia možnosť ako do USA vycestovať a tou je ESTA.  ESTA je náhrada za klasické víza, ktorá umožňuje vybaviť vstup a pobyt do USA bez vašej prítomnosti na US ambasáde v Bratislave. ESTA umožňuje vstup do USA na dobu len 90 dní, ktorú nie je možné za žiadnych okolností predĺžiť.