Vízum B-1 pre biznismenov

Väčšina podnikateľov, ktorí sa chystajú navštíviť USA, musí mať vybavené buď B1 vízum alebo povolenie ESTA.

Vízum typu B-1 dovoľuje podnikateľovi dočasný pobyt na území USA. Držitelia tohto typu víz môžu vykonávať činnosti ako vyjednávanie o zmluvách, účasť na stretnutiach/konferenciách, obchodné rokovania.

Podnikatelia z krajín, ktoré sú v bezvízovom styku s USA chystajúci sa navštíviť USA, môžu byť požiadaní aby získali povolenie ESTA.

Podmienky pre získanie víza B-1

Vízum typu B-1 sa dá získať jedine v zahraničí, čiže v domovskej krajine žiadateľa, ktorý musí preukázať, že účelom jeho obchodných aktivít nebude platená práca respektíve iná odmena získaná zo zdrojov v USA.

Žiadateľ musí preukázať, že má v úmysle zdržiavať sa na americkej pôde len dočasne a že sa na konci určenej doby plánuje vrátiť do svojej krajiny. Žiadateľ o vízum typu B-1 môže byť požiadaný aby preukázal, že má k dispozícii dostatočné zdroje na dĺžku pobytu v krajine. Žiadateľ taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Vízum typu B-1 umožňuje ich držiteľovi pobyt na území USA v maximálnej dĺžke jedného roka. Zákonný partner, nezaopatrené dieťa respektíve zamestnanci držiteľa víza B-1 môžu dostať právo cestovať s ním na základe  odvodených víz. V istých prípadoch je držiteľom tohto typu víz je taktiež umožnené požiadať o zmenu, ktorá by im dovoľovala zapojiť sa do dlhodobého štúdia či pracovného procesu.

NAO VISA vybavuje B-1 vízum už od 450 EUR. V tejto cene je zahrnuté:

  • kompletná právna dokumentácia potrebná na úspešné získanie vášho víza do USA
  • príprava na interview na US ambasáde tak, aby ste znížili riziko, že vás niektorá otázka prekvapí
  • príprava na pohovor s imigračným úradníkom pri vstupe do USA
  • emailová podpora počas vášho pobytu v USA

Objednajte si biznis vízum tu.