Turistické vízum B2

Turistické vízum B2

Turisti prichádzajúci do USA musia mať buď platné turistické vízum typu B2 alebo povolenie ESTA. Vízum typu B2 dovoľuje turistom dočasný pobyt v USA. Držitelia týchto víz majú v USA povolené tiež navštíviť rodinu či podstúpiť lekársky zákrok. Turisti z krajín zapojených do programu bezvízového styku (VWP) musia pred vstupom požiadať o udelenie povolenia ESTA.

Podmienky na získanie turistické vízum B2

Vízum typu B2 možno získať len v zahraničí, pričom žiadateľ musí preukázať, že účelom jeho cesty je rekreácia, turistická aktivita respektíve lekársky zákrok. Žiadateľ musí preukázať, že má v úmysle zdržiavať sa na americkej pôde len dočasne a že sa na konci určenej doby plánuje vrátiť do svojej krajiny. Žiadateľ o vízum typu B2 môže byť požiadaný aby preukázal, že má k dispozícii dostatočné zdroje na dĺžku pobytu v krajine. Žiadateľ taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

Pravidlá víza B2

B2 vízum zvyčajne umožňuje ich vlastníkovi ostať na území USA maximálne 6 mesiacov, pričom v niektorých prípadoch môže byť udelená maximálna dĺžka pobytu až do jedného roku. V istých prípadoch je držiteľom tohto typu víz je taktiež umožnené požiadať o zmenu, ktorá by im dovoľovala zapojiť sa do dlhodobého štúdia či pracovného procesu.

NAO VISA vybavuje B2 vízum a v cene je zahrnuté:

  • kompletná právna dokumentácia potrebná na úspešné obdržanie vášho víza do USA
  • príprava na interview na US ambasáde tak, aby ste znížili riziko, že vás niektorá otázka prekvapí
  • príprava na pohovor s imigračným úradníkom pri vstupe do USA
  • emailová podpora počas vášho pobytu v USA

Objednajte si B2 vízum tu.