Enter your zip code here

Čo je vízum O-1?

Čo je vízum O-1?

Vízum O-1 sa rozdeľuje do dvoch kategórií: O-1A, ktoré je ponúkané jedincom preukazujúcim výnimočný úspech a talent v oblastiach vedy, biznisu, športu a vzdelania a O-2A, ktoré je určené výhradne pre kategóriu týkajúcu sa umenia alebo televízneho priemyslu.

Kvalifikácia pre víza O-1

Aby sa zahraničný žiadateľ mohol uchádzať o toto vízum, musí najprv preukázať svoje excelentné výkony v národnej, a najlepšie v medzinárodnej miere. Je vítané, keď jedinec cestuje do USA za účelom zlepšenia či prehĺbenia vedomostí v danom odbore (rôzne semináre, workshopy atď). Táto špecifikácia sa týka jedincov, ktorí už excelujú v danom akademickom sektore alebo vedeckom výskume a naskytla sa im šanca svoje znalosti v USA ďalej prehĺbiť. Čo sa týka umenia, musí uchádzač preukázať spôsobilosť v odbore cez nejaký získaný titul alebo verejné uznanie. A čo sa týka filmu a televízie, uchádzač musí ukázať svoju “výnimočnosť”  s svoje úspechy preukázať  taktiež diplomom či titulom.

Okrem týchto požiadaviek existujú aj ďalšie položky, ktoré musí v súvislosti so svojím talentom žiadateľ uviesť. Sú to napríklad medzinárodné alebo národné ceny a výhry. Čo viac, je potrebné žiadosť podložiť aj listinným svedectvom, ako je napr. doklad o členstve v určitej asociácii určené pre excelentného jedinca v odbore, alebo ich originálny príspevok k vede, biznise, alebo vzdelaniu. Ďalej musí uchádzač preukázať, že je autorom a publikoval materiály týkajúce sa oboru a zároveň je považovaný za jedného z jeho čelných predstaviteľov. Poslednou požiadavkou je, že musí preukázať svoju prácu pre spoločnosť s vysokou reputáciou, dobre organizovanú a musí mať vysoký plat alebo inak preukázať svoju finančnú stabilitu.

Doba platnosti víz O-1

Vízum O-1 je platné po dobu 3 rokov v USA, po ktorej vyprší a cudzinec sa musí vrátiť späť do svojej domovskej krajiny. Avšak je možné požiadať o predĺženie, ktoré je platné po dobu jedného ďalšieho roka. Pred samotnou žiadosťou je potrebné konzultovať a zaistiť si nejakú profesionálnu organizáciu alebo skupinu, ktorá rozhodne a posúdi, či ste vhodný pre kvalifikáciu pre víza O-1. Po potvrdení, že ste pre toto vízum vhodný, dostanete podpornú dokumentáciu, ktorá Vás ďalej oprávňuje žiadať o vízum O-1,  ktoré preukazuje Vaše špecifické schopnosti v danom odbore.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>