Enter your zip code here

E-2 investorské vízum FAQ – odpovede

Kto môže požiadať o E-2 investorské vízum?

Investorské vízum je vyhradené občanom zmluvne zviazaných krajín. Spolu so žiadateľmi dostane vízum aj rodinný príbuzný. Môže byť rozšírené aj na zamestnancov žiadateľa, ktorí spĺňajú určité požiadavky. Zoznam “partnerských krajín” nájdete tu http://travel.state.gov/visa/fees/fees_3726.html. Ak ste sa narodil v krajine, ktorá nespolupracuje s USA, ale momentálne ste občanom inej, ktorá spolupracuje, môžete tiež za predloženie pasu požiadať o investorské vízum. Medzi výhody investorského víza bezpochyby patrí napríklad možnosť legálne pracovať v USA pre spoločnosť týkajúcu sa vašej investície, možnosť voľne cestovať von i mimo Spojených štátov, prístup k nelimitovanému predĺženie víz atď.

Pri posúdení Vašej žiadosti sa berie do úvahy, či je výška investície “dostatočná”, ďalej musí byť vložená do reálne operujúcej spoločnosti a nie len do “papierovo” výkonnej spoločnosti. Musíte vziať do úvahy risk investície a mať kontrolu nad fondmi operujúcimi s investíciou.

“Dostatočná investícia” znamená, že bude vložená do spoločnosti, ktorá bude s pomocou investície v súčasných i budúcich aktivitách schopná generovať príjem zaisťujúci životné náklady pre investora a jeho rodinu. Tento stav by mal existovať do piatich rokov od podania investície. Ak toho schopná nebude, bude investícia považovaná za nedostatočnú. Rovnako tak musí investícia byť významnou pomocou pre danú spoločnosť a byť schopná pomôcť spoločnosti v rozvoji. Preto sa na posúdenie berú do úvahy aj umiestnenie spoločnosti a prírodné podmienky tejto lokácie. Suma nie je presne stanovená, avšak ako minimálna odporúčaná je udávaná suma 100 000 dolárov. V niektorých prípadoch je prijatá aj nižšie, záleží od typu a nárokoch daného obchodného odvetvia. Napr. biznis zameraný na služby nie je tak drahý ako továrenská výroba. Najmenšia zaznamenaná prijatá čiastka je 20 000 dolárov. Odporúča sa právne začleniť do danej spoločnosti pre vyhnutie sa prípadným úradným problémom. V prípade partnerstva v spoločnosti je nutné vlastniť aspoň 50% firmy.

Ak sa rozhodnete požičať si finančné prostriedky na prevádzku firmy, musíte pri podaní žiadosti preukázať, že disponujete prostriedkami na pokrytie pôžičky, inak sa nejedná o Vaše peniaze, ktoré riskujete, a teda bude Vaša žiadosť zamietnutá. V spoločnosti nie je nutné mať zamestnanca, aj keď to významne pomôže k prijatiu Vašej žiadosti, pretože tým preukazujete, že spoločnosť prispieva miestnej ekonomike, a teda nie je investícia nedostatočná. Pri kúpe už existujúcej spoločnosti nie je potrebné transakciu dokončiť pred žiadosťou o vízum, ak však bude vaše vízum zamietnuté, nebudete mať právo sa obchodných aktivít aktívne zúčastniť. Je tiež možné investovať do distribučných spoločností, čo je pre žiadosť o vízum dokonca lepším variantom, pretože u distribučných spoločností mávajú svoj minimálny investičný štandard.

Firmu nie je možné riadiť z domova, je nutné pre ňu mať vyhradené verejne dostupné priestory. Aj keď je to výhodou, nie je nutné mať predchádzajúce obchodné skúsenosti, ak máte jasný, kompletný a perspektívny obchodný plán. O vízum môžete požiadať nehľadiac na váš predchádzajúci imigračný status (H-1, F-1, L-1), avšak len za predpokladu, že v USA nie ste cez Visa Waiver Program, ten zmenu na status E-2 neumožňuje. Vlastníctvo cenných papierov Vám umožní dokázať, že máte dostatočné prostriedky na obchodnú činnosť či na pokrytie pôžičky, teda sú výhodou. Avšak musíte v každom prípade doložiť pôvod svojich finančných prostriedkov. Za prijateľné je braný aj majetok získaný darom, ale opäť musí byť precízne zdokumentovaný. Manžel (ka) žiadateľa môže legálne pracovať pre spoločnosť skrz získanie Dokumentu o pracovnej autorizácií, platného pre akúkoľvek spoločnosť, a to aj v prípade, ak nepochádza zo zmluvne zviazané krajiny.

Ako a kde môžem požiadať o investičné E-2 víza?

Pre žiadosť o E-2 vízum nie je nutné letieť do USA, stačí kontaktovať príslušný konzulát vo Vašej krajine. Ak už žijete v USA, je možné si nechať zmeniť status na E-2, ale ak pred zmenou statusu vycestujete, pri ceste späť budete musieť prejsť aplikačnom vízovým procesom cez ambasádu. O investorské vízum nie je možné žiadať v prípade, že si kúpite v USA byt a budete ho prenajímať, to bude posudzované ako “nedostatočná” investícia, inak nie je pre výber biznisu žiadne obmedzenie. Pri podaní žiadosti nie je potrebné kontaktovať americký úrad pre občianstvo a imigráciu. Rozdiel medzi podaním žiadosti v USA a na konzuláte je predovšetkým ten, že na konzuláte budete musieť podstúpiť interview a budete musieť zaplatiť poplatok. Je to rýchlejší spôsob, ale aj drahší. Pri podaní žiadosti v USA záleží na každom konzuláte, aké má postupy. Všeobecne sa skladajú z interview, zaplatenia poplatkov, obstarania odtlačkov prstov a vybavenia vašej žiadosti. Niekedy musíte relevantné dokumenty predložiť v deň interview a inokedy ich zaslať vopred. Vízum je vystavené aj manželovi (manželke) žiadateľa a deťom do 21 rokov. Nie je nutné, aby rodinní príslušníci požiadali o vízum spoločne so žiadateľom. Po dosiahnutí 21 rokov je nutné, aby si deti žiadateľa nechali zmeniť svoj imigračný status. Skrz investície nie je možné požiadať priamo o zelenú kartu, ale je možné o ňu požiadať v súvislosti s vaším biznisom. Ak je váš biznis úspešný a dodáva Vám dostatok financií, môžete požiadať o permanentný rezidencii skrz EB-5 (Imigračný status investora). V tom prípade musí biznis vytvoriť aspoň 10 pracovných miest pre amerických pracovníkov a vyššie investície musia byť 500 000 alebo 1 000 000 dolárov v závislosti na lokácii biznisu. Inak je možné požiadať o zelenú kartu cez formuláre týkajúce sa rodiny či zamestnania. Ak váš biznis spĺňa všetky potrebné požiadavky, môžu byť zelenou kartou “odmenení” aj jej zamestnanci. Na prípravu obchodného plánu nie je potrebné žiadne profesionálne externé pomoci.

Žiadosť býva vybavená v časovom meradle 3-4 mesiacov od podania, k rýchlejšiemu vybaveniu môžete využiť Prémiové priznanie, službu úradu USCIS. Za poplatok 1 225 dolárov bude Vaša žiadosť vybavená do 15 dní od podania. Pri podaní žiadosti na americkom konzuláte je doba vybavenia rôzna, od jedného týždňa až po niekoľko mesiacov. Vízum je platné po dobu dvoch rokov s možnosťou predĺženia, ak daná spoločnosť naďalej spĺňa požiadavky. Predlžovať vízum možno mnohonásobne, ale vždy je nutné spĺňať vyššie uvedené podmienky.

Ako začať so žiadosťou o E-2?

Kontaktujte NAO VISA kvôli konzultácii na našich webových stránkach a môžete začať svoju cestu za vízom E-2. Právny pracovníci a personál v NAO urobia všetko pre to, aby vaša cesta bola hladká a priniesla svoje ovocie.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>