Enter your zip code here

Ktoré druhy prác a povolaní sa kvalifikujú na obdržanie H1B víz do USA?

Ktoré druhy prác a povolaní sa kvalifikujú na obdržanie H1B víz do USA?

Rozmýšlate nad prácou v USA?

Treba mať na pamäti, že nie všetky pracovné vzťahy s americkými zamestnávateľni spĺňajú podmienky na udelenie H1B víz. Taktiež treba dodať, že ročná kvóta na obdržanie H1B víz je 65,000 pracovných miest. Preto je velmi dôležité mať amerického zamestnávateľa ako sponzora, ktorý vás planuje zamestnať dohodnutého už pred aprílom, 2013 kedy sa táto ročná kvóta nanovo otvorí pre fiškálny rok 2014.

Základné podmienky na získanie H1B pracovných víz:

  • Univerzitné vzdelanie
  • Prax
  • Americký sponzor
  • Poplatky orientačne do 5,000 USD

Nižšie je uvedený zoznam všetkých povolaní a pracovných oblastí, ktoré sú oprávnené na program H1B

Povolanie v architektúre a strojárstve
Architekt
Letecký inžinier
Elektroinžinier
Keramický inžinier
Chemické inžinierstvo
Ťažba a ropné inžinierstvo
Hutníctvo
Poľnohospodárske inžinierstvo
Jadrové inžinierstvo
Geodetické / Kartografická Povolania
Povolanie v matematike a prírodných vedách
Povolanie v matematike,
Povolanie v astronómii,
Povolanie v chémii,
Povolanie vo fyzike,
Povolanie v geológii,
Povolanie v meteorológii,
Ďalšie Povolanie v matematike a prírodných vedách
Computer Science & IT
Telecom Povolanie

Povolanie v oblasti poľnohospodárskych vied,
Povolanie v oblasti biologických vied,
Povolanie v psychológii,
Povolanie v medicíne a zdraví
Lekár a chirurg, osteopati,
Zubár
Veterinári,
Farmaceut
Registrovaní zdravotné sestry,
Terapeuti,
Odborníci na výživu,
Povolanie v oblasti lekárskej a zubnej techniky

Povolanie vo vzdelávaní a výskume
Povolanie v školstve a vysokoškolského vzdelávania a stredoškolského vzdelania,
Povolanie v škôlke, základnej škole a materskej škôlky
Zamestnanie vo vzdelávaní osôb so zdravotným postihnutím,
Ekonómovia a farma Poradcovia,
Povolanie v oblasti odborného vzdelávania,
Prekladateľ a tlmočník
Spisovateľ
Účtovníci, audítori
Reklama management,
PR
Management
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a manažéri rybárskeho priemyslu a funkcionári,
Manažéri ťažobného priemyselu a funkcionári,

Manažéri stavebníctva a funkcionári,
Manažéri spracovateľského priemyslu a funkcionári,
Doprava, komunikácia a pomôcky
Priemysel manažéri a úradníci,
Veľkoobchod a maloobchod manažéri a úradníci,
Manažéri v pohostinstve a funkcionári,
Povolanie v oblasti ekonómie, politických vied a histórie,
Povolanie v sociológii a antropológii,
Knihovníci,
Archivári,
Kurátori,
Právnici,
Sudcovia,
Komerční umelci,
Model-modelky.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>