Enter your zip code here

Podmienky na zamestnanie Vášho zamestnanca v USA

Podmienky na zamestnanie Vášho zamestnanca v USA

Pre každého zamestnávateľa v Spojených štátoch platí okrem štandardných zákonov pod hlavičkou Ministerstva práce tiež súbor menej známych dokumentov, ktoré sú však vo vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom kľúčové a hrajú dôležitú úlohu v pracovnom záväzku v Spojených štátoch. Medzi tieto dokumenty patria nasledujúce:

Formulár W-4

Jedná sa formulár využívaný zamestnávateľmi na určenie správnej výšky dane odvádzanej zo zamestnancového platu. Dokument nie je preposielaný zamestnancom ale zostáva u zamestnávateľa. Výška dane závisí na osobnej situácií zamestnanca a v ideálnom prípade by mala byť rovná ročnej dani danej formulárom 1040. Peniaze sa nevracajú pri preplatení, ale môže byť vyžadovaná pokuta pri zmenšení danej sumy na úkor štátu.

Formulár W-2

Formulár týkajúci sa mzdy a súvisiacej dane, je využívaný na monitorovanie mzdy vyplácanej zamestnancom a dane z nej odvádzanej. Zamestnávatelia musia vyplniť formulár W-2 za každého zamestnanca, ktorému vyplácajú plat, mzdu alebo inú kompenzáciu ako súčasť ich pracovnej spolupráce. Na rozdiel od formulára W-4 musí byť tento formulár podávaný zamestnancom každoročne pred 31. januárom, čo dáva platiteľom dva a pol mesiaca na pripravenie ich dane pred dátumom vydania dane (15. apríl).

Formulár I-9

Jedná sa o Potvrdenie pracovníka oprávneného na prijatie pracovnej ponuky v Spojených štátoch. Je využívaný potenciálnym zamestnávateľom na overenie identity zamestnanca a na určenie, či je alebo nie je oprávnený prijať pracovnú ponuku na území Spojených štátov. Za týmto účelom je formulár vydávaný federálnou vládou. Formulár musí byť vyhotovený pri uzavretí pracovnej zmluvy. Jeho druhá časť najneskôr do 3 dní po nástupe do výkonu práce. Formulár nie je nutný pre neplatených dobrovoľníkov. K vyplneniu tohto formulára je nutné predložiť určité množstvo relevantných dokumentov, ako sú napr občiansky preukaz, pracovné povolenie, povolenie k pobytu a pod.

Identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN-Employer Identification Number)

Identifikačné číslo zamestnávateľa funguje na podobnom princípe ako číslo sociálneho zabezpečenia (Social Security Number), ovšem nie je pridelené každému, ale len jedincom, ktorí majú povinnosť odvádzať dane za svojich zamestnancov. Ide de facto o formálny prostriedok na uľahčenie byrokratických procesov.

Individuálne identifikačné číslo daňového platcu (ITIN-Individual Taxpayer Identification Number)

Jedná sa o deväťmiestne číslo, ktoré býva pridelené jedincom, ktorí sú zaviazaní k odvádzaniu daní a zároveň nie sú oprávnení na získanie čísla sociálneho zabezpečenia. ITIN býva pridelené nehľadiac na imigračný status. Na získanie ITIN musí jedinec spĺňať požiadavky dané federálnou vládou a odvádzať daň z príjmu. ITIN Program bol vytvorený v roku 1996 s cieľom sprehľadniť systém daňových platcov, ktorí nevlastnia číslo sociálneho zabezpečenia. Obdržaní ITIN samo o sebe nezaručuje právo pracovať a získavať príjem v Spojených štátoch. ITIN je tiež využívaný obchodníkmi s realitami pre poskytnutie pôžičky neregistrovaným imigrantom.

Poistenie

Okrem iného je tiež nutné, aby zamestnávateľ odvádzal za zamestnanca poistenie proti pracovnej neschopnosti. V prípade pracovnej neschopnosti spôsobenej pracovným zranením je toto poistenie hradené zamestnávateľom. Existuje viac poddruhov tohto poistenia. Tento systém poistenia poskytuje zamestnancom kompenzáciu aj za chorobu či zranenie, ktorá nebola spôsobená pracovným výkonom. Na rozdiel od “Kompenzácia pracovníka”, toto nemusí zahŕňať aspekty zdravotného poistenia, životného poistenia, alebo kompenzáciu za bolesť. Všeobecne závisí výška tohto poistenia na dohode so zamestnávateľom.

Číslo sociálneho zabezpečenia (Social Security number)

Jedná sa o číslo pridelené každému občanovi Spojených štátov, či už s permanentnou rezidenciou či iba časovo obmedzenou. Funguje predovšetkým na identifikáciu jedinca a na uľahčenie registrácie obyvateľov. U Čísla sociálneho zabezpečenia je využívaný podobný princíp ako u Občianskych preukazov.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>