Enter your zip code here

Víza do USA

Víza do USA

Čo to je americké vízum? Zaručuje americké vízum vstup na územie USA?
Keď je vízum vydané, znamená to, že žiadosť bola preskúmaná americkým konzulárnym pracovníkom na americkom konzuláte alebo ambasáde. Americké vízum zabezpečuje držiteľovi víz vstup na územie USA. Napriek úspešnému vydaniu víz žiadateľovi, toto vízum nezaručuje, že imigračný úradník povolí vstup na územie USA. Tento imigračný úradník je preto jedinou osobou, ktorá rozhoduje o vpustenie zahraničného návštevníka do krajiny.

Existujú dva typy amerických víz. Neimigračné, ktoré umožňujú jedincovi vstúpiť na časovo obmedzenú dobu. Imigračné, ktoré sú určené pre jedincov, ktorí sa následne budú uchádzať o štatút permanentnej rezidencie. Nižšie sú uvedené rôzne vízové kategórie. Tento zoznam je len pre informačné účely a nijako nedefinuje Imigračný zákon Spojených štátov.

Neimigračné víza

A-1 vízum: Pre cudzích vládnych pracovníkov, diplomatov, ktorí vstupujú do USA z dôvodu účasti na oficiálnych aktivitách zastupujúcich ich krajine.

A-2 vízum: Pre cudzích akreditovaných pracovníkov, ktorí nie sú diplomati, ale budú sa zúčastňovať oficiálnych aktivít zastupujúcich ich vládu.

A-3 vízum: Pre osobných pracovníkov, domácich pracovníkov vlastníkoch A-1 alebo A-2 vízum.

B-1 vízum: Pre príslušníkov cudzích národov, ktorí cestujú do USA z dôvodu konzultácie obchodných záležitostí, z dôvodu vedeckých, vzdelávacích, profesionálnych alebo obchodných aktivít, alebo konferencií so špecifickým dátumom, kvôli obchodu s nehnuteľnosťami.

B-2 vízum: Pre príslušníkov cudzích národov, ktorí prichádzajú do USA ako turisti alebo kvôli liečbe.

C-1 vízum: Pre občanov cudzej krajiny cestujúcich kontinuálne cez USA do inej destinácie.

C-1 / D vízum: Pre príslušníka posádky, ktorý cestuje do USA z dôvodu pripojenia sa k cudziemu námornému plavidlu alebo leteckému dopravnému prostriedku.

C-2 vízum: Pre cudzie občanov cestujúcich do sídla OSN kvôli oficiálnej práci.

C-3 vízum: Pre akreditované pracovníkov cudzích vlád cestujúcich kontinuálne cez USA do inej krajiny.

C-4 vízum: Pre časovo obmedzenú pracovnú aktivitu (menej ako 90 dní), ako napr prácu na letnom tábore.

D-1 vízum: Pre príslušníka posádky slúžiaceho na námornom alebo leteckom dopravnom prostriedku v USA okrem rybárskej lode. Jedinec musí počítať s opustením USA na rovnakom plavidle alebo lietadle do 29 dní.

D-2 vízum: Pre pracovníka posádky rybárskeho plavidla. Vízum platí šesť mesiacov.

E-1 vízum: Pre príslušníka cudzej krajiny (Treaty Trader), ktorý investuje do USA značnú čast finančných prostriedkov na rozbehnutie biznisu, medzinarodného obchodu, a pod.

E-2 vízum: Pre cudzieho štátneho príslušníka (Treaty investor), ktorý prichádza z dôvodu riadenia investičných operácií v podniku, do ktorého investuje.

E-3 vízum: Pre občanov Austrálie, ktorí prichádzajú do USA z dôvodu vykonávania zamestnania vyžadujúceho kvalifikáciu.

F-1 víza: Pre príslušníkov cudzích štátov, ktorí vstupujú do USA za účelom akademického štúdia. Tiež “Študentské vízum”.

F-2 vízum: Pre manželov a deti (mladšie ako 21 rokov) držiteľov F-1 víz.

G-1 vízum: Pre vysoko postaveného (Principal resident) reprezentanta cudzej vlády, ktorý vstupuje do USA z dôvodu práce pre medzinárodné organizácie.

G-2 vízum: Pre akreditovaného reprezentanta akejkoľvek hodnosti cudzej vlády, ktorý vstupuje do USA z dôvodu práce pre medzinárodnú organizáciu.

G-3 vízum: Pre reprezentanta akejkoľvek hodnosti cudzej vlády, ktorý nevstupuje do USA z dôvodu práce pre cudzie organizáciu.

G-4 víza: Pre cudzích pracovníkov a zamestnancov medzinárodných organizácií akejkoľvek hodnosti, ktorí vstupujú do USA z dôvodu účasti na obchodných aktivitách.

G-5 vízum: Pre asistentov, zamestnancov alebo osobných pracovníkov držiteľov G-1, G-2, G-3 a G-4 víz, ktorí cestujú do USA pod záštitou týchto držiteľov. Aj pre najbližších rodinných príslušníkov držiteľov víz G-5.

H-1B1 vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prišli do USA vykonávať prácu na časovo obmedzenú dobu. “Specialty occupation” je definované ako práce vyžadujúce teoretické alebo praktické aplikácie špeciálnych znalostí, vrátane napr architektúry, inžinierstva, matematiky, fyzikálnych vied, spoločenských vied, biotechnológie, medicíny, vzdelanie, práva, účtovníctva, biznisu, teológie a umenie, vyžadujúcich držanie aspoň bakalárskeho titulu alebo jeho ekvivalentu.

H-1B2 vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prišli do USA na určitú dobu pre vykonávanie neobvyklých služieb v súvislosti s developerskym projektom.

H-1C vízum: Pre “zdravotné sestry” z cudzej krajiny, prichádzajúce kvôli nedostatku kvalifikovaných sestier.

H-2A vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prichádzajú na určitú dobu za účelom sezónnych poľnohospodárskych prác alebo služieb.

H-2B víza: Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prichádzajú na určitú dobu kvôli vykonanie nie-poľnohospodárske práce alebo služieb.

H-2R vízum: Pre vracajúcich sa pracovníkov držiacich H-2B víza.

H-3 vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov hľadajúci školenia v rámci ich práce organizované americkou vládou alebo jej agentúrou za účelom zdokonalenia a pokračovanie s ich prácou v ich krajine.

H-4 vízum: Pre manželov a deti (mladšie ako 21 rokov) držiteľov H víz.

J-1 víza: Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí plánujú na určitú dobu pracovať v jednej z nasledujúcich kategórií: učiteľ, profesor alebo výskumný pracovník, krátkodobý pracovník, asistent alebo koncipient, univerzitný alebo vysokoškolský študent, neakademická špecialista, fyzik, strážca kempu, au pair, študent v rámci pracovného / študijného programu.

J-2 víza: Pre manželov a deti (mladšie ako 21 rokov) držiteľov J-1 víz.

K-1 vízum: Pre snúbenca amerických občanov vstupujúceho do USA.

K-2 vízum: Pre deti mladšie ako 21 rokov držiteľov víza K-1.

K-3 vízum: Pre manželov amerického občana žijúceho v zahraničí.

K-4 vízum: Pre deti mladšie ako 21 rokov, alebo kvalifikovaného žiadateľa o neimigrační vízum K-3, ktorý žije v zahraničí.

L-1A vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú premiestnené do americkej spoločnosti po tom, čo pracovali aspoň jeden z posledných troch rokov v cudzej dcérskej spoločnosti. Vízum L-1A je dostupné zamestnancom, ktorí budú pracovať v manažérskej alebo vedúcej funkcii.

L-1B víza: Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú premiestnení do americkej spoločnosti po tom, čo pracovali aspoň jeden z posledných troch rokov v cudzej dcérskej spoločnosti. Vízum L-1B je dostupné zamestnancom, ktorí budú pracovať v pozícii vyžadujúcej špeciálne znalosti.

L-2 vízum: Pre rodičov a deti mladšie ako 21 rokov držiteľov víz L-1.

M-1 vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov vstupujúcich do USA z dôvodu neakademických štúdií alebo tréningu. Toto je študentské vízum.

M-2 vízum: Pre rodičov alebo deti mladšie ako 21 rokov držiteľov víza M-1.

N-8 vízum: Pre rodičov špeciálnych imigrantov držiacich vízum SN-3.

N-9 vízum: Pre deti mladšie ako 21 rokov držiteľov víz N-8, Sk-1, SK-2 a SK-4.

O-1 vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov neobvyklých schopností na poli vedy, umenia, vzdelania, obchodu, alebo športu, popr. nezvyčajných úspechov na poli filmu a televízneho priemyslu.

O-2 vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov sprevádzajúcich držitelov víz O-1.

O-3 vízum: Najbližší rodinný príslušník držiteľa víza O.

P-1 vízum: Pre tímových atlétov a zábavné skupiny.

P-2 vízum: Pre umelca a zabávača vo výmennom programe.

P-3 vízum: Pre umelcov a zabávačov v kultúrno unikátnom programe.

P-4 vízum: Pre manželov a deti mladšie ako 21 rokov držiteľov P-1, P-2 alebo P-3 víz.

Q-1 vízum: Pre medzinárodnú účastníkov medzinárodných kultúrno výmenných programov.

Q-2 vízum: Pre kultúrny a tréningový program Irish Peace process (Walsh Visa).

Q-3 vízum: Pre manželov a deti mladšie ako 21 rokov držiteľov Q-2 víz.

R-1 vízum: Pre príslušníkov cudzieho štátu pracujúcich v náboženstve.

R-2 vízum: Pre manželov a deti mladšie ako 21 rokov držiteľov víz R-1.

S-5 vízum: Pre dodávateľov informácií poskytujúce informácie ohľadom kriminálnej organizácie.

S-6 vízum: Pre dodávateľov informácií ohľadom terorizmu.

S-7 vízum: Pre manželov a deti mladšie ako 21 rokov držiteľov víz S-5 a S-6.

T-1 vízum: Pre obete obchodovania s ľuďmi.

T-2 vízum: Pre manželov držiteľov víza T-1.

T-3 vízum: Pre deti držiteľa víza T-1.

T-4 vízum: Pre rodičov držiteľa víza T-1, ak je tento menej ako 21 rokov.

TN vízum: Pre občanov Kanady a Mexika, ktorí budú pracovať v USA na určitú dobu na stanovené profesionálnej pozícii určené organizáciou NAFTA.

TD vízum: Pre rodičov a deti mladšie ako 21 rokov držiteľov víza TN-1.

TWOV vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov “v pohybe” nevlastniaci vízum (pasažier alebo posádka).

U-1 vízum: Pre obete určitých kriminálnych aktivít.

U-2 vízum: Pre manželov držiteľov víza U-1.

U-3 vízum: Pre deti držiteľa víza U-1.

U-4 vízum: Pre rodičov držiteľa víza U-1, ak je tento menej ako 21 rokov.

TPS vízum: Pre cudzieho štátneho príslušníka hľadajúceho “Dočasný ochranný štatút”.

V-1 vízum: Pre manželov držiteľa štatútu zelenej karty(LPR), ktorý je predmetom rodinné petície (formulár I-130), ktorý bol vyplnený pred 21. dec  2000 a je aspoň 3 roky v  procese.

V-2 vízum: Pre deti držiteľa štatútu LPR, ktoré sú hlavným predmetom rodinnej vízovej petície (formulár I-130), ktorá bola spísaná pred 21. dec 2000 a je aspoň 3 roky v procese.

V-3 vízum: Pre deti držiteľov víz V-1 a V-2.

Imigračné víza:

EB-1A vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov s nezvyčajnými schopnosťami na poli vedy, umenia, vzdelania, obchodu alebo športu, čo bolo demonštrované vysoko uznávanou národnou alebo medzinárodnou pochvalou doloženou starostlivou dokumentáciou.

EB-1B víza: Pre vynikajúcich výskumníkov / profesorov, ktorí sú pre svoju perfektnú prácu na akademickom poli medzinárodne uznávaní.

EB-1C vízum: Pre určitých multi-národnostných vedúcich pracovníkov a manažérov.

EB-2 vízum: Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú členmi profesie a držiteľmi pokročilého titulu alebo jeho ekvivalentu, ako napr Doktor alebo Fyzik.

EB-3 vízum: Pre kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníkov, alebo profesionálov s prácou ponúknutou a sponzorovanou americkou spoločnosťou.

EB-4 vízum: Pre náboženských pracovníkov, ktorí sú členmi náboženskej cirkvi po dobu aspoň 2 rokov, ktorá je seriózne nezisková a nachádza sa na území Spojených štátov.

EB-5 víza: Pre zahraničných investorov, ktorí sa angažujú vo vytvorenie nového komerčného podniku v Spojených štátoch.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>