Enter your zip code here

Aký vplyv bude mať imigračná reforma na podnikateľov začínajúci biznis v USA?

investor_visa EB5

Aký vplyv bude mať imigračná reforma na podnikateľov začínajúci biznis v USA?

Vízum vs. Zelená Karta

Vízum je formálne rozdelené ako imigračné a nie-imigračné. Avšak všeobecne sú ne-imigračné víza nazývaná jednoducho ako “vízum” alebo “pracovné vízum” (napr. H-1B) a imigračné víza ako “Zelená karta“. Je možné vstúpiť do USA na víza a následne to zmeniť na Zelenú kartu (najtypickejší scenár) alebo vstúpiť priamo na Zelenú kartu.

Zelené karty

V súčasnej dobe sú Zelenej karty založené na príbuzenských vzťahoch alebo na báze pracovnej príležitosti. Nový návrh pridáva tretiu kategóriu, a to na báze “zásluh”. Kvalifikácia do poslednej spomínanej kategórie je stanovená na základe bodového systému:

15 bodov za PhD, 10 za magisterský a 5 za bakalársky diplom (nemožno kumulovať)

2 alebo 3 body (závisle na úrovni práce) za rok práce v USA

8 alebo 10 bodov (v závislosti na úrovni práce) za zamestnanie v oblasti spojené so štúdiom

10 bodov za zamestnanie v jednej z top 5 odborov

10 bodov za biznis vytvárajúci 2 pracovné pozície

10 bodov za plynulosť v angličtine

4 do 8 bodov za splnenie vekovej hranice medzi 18 a 37 rokmi

10 bodov za deti alebo súrodencov, ktorí sú držiteľmi amerického občianstva

Existujú aj ďalšie menšie kategórie, ako aktívna účasť v komunitnom živote (2 body) a jedinci z menej reprezentovaných štátov (5 bodov)

Existuje tiež oddelený systém pre pracovníkov s nízkou kvalifikáciou.

Zelené karty na základe práce

V súčasnej dobe existuje 5 kategórií typu Zelenej karty (EB-1 až EB-5). EB-1 zahŕňa jedincov s “nezvyčajnou schopnosťou”, vynikajúcimi profesorským alebo obchodnými skúsenosťami. EB-2 sa sústredí na držiteľa pokročilých diplomov a EB-3 na skúsených profesionálov (EB-4 a EB-5 sú pre veľmi špecifické zamestnania a podnikateľov-investorov).

V rámci reformy sú záujemcovia o EB-1 a držitelia PhD vyňatí z ročného limitu víz a majú tak garantovaný prístup k tomuto typu Zelenej karty.

Návrh tiež mení alokáciu EB-2 Zelených kariet. Tí, ktorí majú magisterský diplom v oblasti STEM, zároveň dokončili štúdiá v posledných piatich rokoch a majú ponuku práce v USA, majú prednostné právo na zelené karty EB-2. Tí, ktorí sa nekvalifikovali na základe týchto kritérií, ale napriek tomu sú držiteľmi magisterského diplomu, prichádzajú na rad v druhom “rozdeľovaní” zelených kariet.

Okrem toho návrh upúšťa od pracovných certifikácií požiadaviek pre držiteľov diplomov z oblasti STEM. Tieto požiadavky dokazovali, že pre danú prácu nemohol byť nájdený žiadny americký občan. Toto zahŕňa umiestňovanie reklám v novinách, dôvod zamietnutia pracovných pozícií Američanom, dôkaz o príslušnej kvalifikácii imigranta a potvrdenie o príslušnej výške mzdy.

Upustenie od pracovnej certifikácie je veľkým krokom. Táto certifikácia bola zodpovedná za polovicu nákladov, právnych poplatkov a celkovej byrokracie spojenej so zelenými kartami.

Investičné víza a Zelené karty

Každý podnikateľ môže získať investičný vízum a zostať v USA po dobu 3 rokov ak jeho startup biznis má hodnotu aspoň 100 000 dolárov a vygeneroval ročný obrat 250 000 dolárov.

Po troch rokoch si môže podnikateľ obnoviť vízum, ak jeho biznis má hodnotu 250 000 dolárov alebo ročne vygeneroval 200 000 dolárov, a k tomu vytvoril 3 pracovné pozície na plný úväzok. Podnikatelia môžu 3ročnú lehotu predĺžiť o 1 rok, ak preukážu podstatný pokrok. Pre investičné víza neexistuje limit.

Nový návrh tiež vytvára nových 10 000 investičných zelených kariet, ktoré majú však prísnejšie požiadavky než investičné víza.

O možnosti požiadať o zelenú kartu musí podnikateľ žiť v USA po dobu aspoň 2 rokov (nehľadiac na vízum, aké má po túto dobu). Tri roky po podaní žiadosti o Investičné zelenú kartu musí jeho biznis vytvoriť 5 pracovných pozícií a mať hodnotu 500 000 dolárov alebo vygenerovať ročný obrat vo výške 750 000 dolárov. Ak je podnikateľ držiteľom diplomu v oblasti STEM, požiadavky sú zmiernené na buď 4 pracovné pozície a 500 000 dolárov (hodnota podniku) alebo 3 pozície a 500 000 ročný obrat.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

130406162708

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>