Enter your zip code here

Základné požiadavky pre uchádzačov o H-1B víza

Základné požiadavky pre uchádzačov o H-1B víza

H1B sú dočasné pracovné víza, ktoré obyčajne využívajú ľudia s VŠ vzdelaním z US univerzity, alebo ekvivalentom z iných krajín, pričim disponujú s rozsiahlou pracovnou skúsenosťou. Ďalšou podmienkou je, že zamestnávateľ žiadateľa víza H-1B, musí byť americkej národnosti. Ďalej musí dokázať, že pozícia vyžaduje odborné znalosti a že uchádzač týmito znalosťami disponuje.

Špecializované povolanie znamená povolanie vyžadujúce teoretickú a praktickú aplikáciu súboru špeciálnych znalostí, ďalej vyžaduje bakalársky alebo vyššia diplom, alebo jeho ekvivalent v danom odbore. Ak je na vykonávanie práce v danom štáte vyžadovaná špeciálna licencia, je nutné ju vlastniť.

Pozícia, ktorá by normálne nevyžadovala bakalársky diplom, môže byť označená ako špecializované povolanie, ak je tak komplexná a unikátna, že iba osoba s diplomom môže vykonávať požadované povinnosti. Väčšina povolaní považovaných za profesionálne pozície sú tiež označené ako špecializované povolania. Napr. architekti, inžinieri, právnici, fyzici, učitelia na základnej alebo strednej škole alebo univerzite. Úrad USCIS tiež uviedol, že ako špecializovaná povolania sa dajú považovať účtovník, počítačoví experti, sociálni pracovníci, média pracovníci, dietológovia, ekonómovia, mechanickí inžinieri alebo aj knihovníci.

Vzdelanie

Osoba musí byť držiteľom bakalárskeho titulu z akreditovanej vysokej školy či univerzity popr. jeho ekvivalentu využiteľného v danom odbore. Ak je osoba držiteľom cudzieho titulu, tento potom musí byť označený ako vzdelávacie ekvivalent k americkému diplomu. V niektorých prípadoch môže byť taký diplom získaný cez kombináciu vzdelania, špecializovaného tréningu a progresívne, zodpovedné pracovnej praxe. Tri roky špecializovanej praxe sú všeobecne považované ako ekvivalent k jednému roku štúdia na vysokej škole.

Požiadavky DOL a USCIS

K obdržaniu víza musí existovať pracovná ponuka a zamestnávateľ ochotný sponzorovať žiadateľa o vydanie víza na USCIS. Takýto zamestnávateľ musí byť “Americký zamestnávateľ”, čo je osoba, firma, korporácia alebo iná asociácie v Spojených štátoch s IRS daňovým identifikačným číslom. Musí existovať vzťah zamestnávateľ-zamestnanec taký, kedy zamestnávateľ môže najať, vypovedať, vyplatiť, dohliadať, alebo inak kontrolovať prácu zamestnancov.

Rovnako tak musí zamestnávateľ splniť požiadavky Oddelenie práce (DOL) a predložiť Formulár I-129 (H1-B petície) pre udelenie povolenia na zamestnanie cudzieho štátneho príslušníka. Každá takáto petícia platí pre jedného pracovníka.

Pred touto petíciou je nutné predložiť Formulár ohľadom pracovných podmienok na Oddelenie práce. V tomto zamestnávateľ potvrdzuje, že mzda ponúknutá žiadateľovi je aspoň rovnako vysoká, ako mzda všeobecne ponúkaná za vykonanie takejto práce, a číslo sa rovná alebo prevyšuje všeobecnú mzdu za prácu v danej oblasti, ďalej že pracovné podmienky nebudú mať negatívny dopad na podobne zamestnaných pracovníkov, že nebudú porušovať právo, a že bol pracovník zaregistrovaný u LCA. Okrem iného, LCA musí vedieť, kde bude práca vykonávaná, čiže ak je cudzinec zamestnaný spoločnosťou nachádzajúce sa na jedno mieste, ale prácu bude vykonávať inde, mal by o tom byť informovaný LCA. Pri vypĺňaní tohto formulára by mal zamestnávateľ uviesť aj pozadie, počet zamestnancov a ďalšie všeobecné informácie o spoločnosti.

Zamestnávateľ bude nútený zaplatiť 100% všeobecne vyplácanej mzdy.

Víza H-1B sú platné  na dobu 3 rokov. (Pre Čile a Singapore sú väčšinou vydávané na ročné intervaly.) Zamestnávateľ by nemal neimigračnímu pracovníkov dovoliť pracovať, kým nebude autorizovaný úradom USCIS, alebo v prípade, že neimigrační pracovník už je držiteľom H-1B štatútu a mení zamestnanie, kým nebudú kompletne vyriešené úradné dokumenty týkajúce sa tejto zmeny. Zamestnávateľ by mal viesť dokumentáciu potrebnú na preukázanie a dodržanie záväzkov vytvorených vo vyhlásení s LCA a zamestnávateľ by mal tiež viesť takú dokumentáciu v primárnom mieste spoločnosti a mal by ju mať dostupnú pre inšpekciu DOL, teda viesť aj riadne kópie.

USCIS skontroluje žiadosť a pošle schválenie, ak žiadateľ spĺňa všetky podmienky. Jedinec môže mať viac H1B žiadostí v závislosti od počtu prác, o ktoré sa uchádza. Rovnako tak pri zmene práce je nutné vyplniť novú žiadosť.

DOL môže začať vyšetrovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa v prípade podozrenia ohľadom porušenia podmienok víza H-1B. Právo tiež dáva DOL autoritu ospravedlniť určité technické nedostatky zamestnávateľov ak je viditeľná snaha vyhovieť reguláciám. DOL môže dať zamestnávateľovi 10 dní na upravenie týchto technických nedostatkov.

Investigatívnej autority DOL

• DOL môže začať vyšetrovanie zamestnanca v prípade podozrenia z nedodržania podmienok. Pracovník DOL musí osobne prešetriť existujúcu príčinu a musí schváliť vyšetrovanie. Vyšetrovanie môže začať z dôvodov iných ako skompletizovanie nepresnosti zo strany zamestnávateľa.

• DOL môže začať vyšetrovanie na základe informácií z dôveryhodného zdroja z okolia zamestnávateľa. Informácie musia uviesť dôvod a nesplnenie podmienok zo strany zamestnávateľa.

• DOL je v procese vytvárania procedúr pre poskytnutie informácií, ktoré môžu byť použité ako základ pre vyšetrovanie.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

1 Comment

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>