Enter your zip code here

Zelená Karta na základe Vašej investície tzv. EB-5 vízum

Zelená Karta na základe Vašej investície tzv. EB-5 vízum

Zahraniční investori musia spĺňať špecifické požiadavky danej úradom USCIS k obdržania zelenej karty prostredníctvom investície cez program EB-5. Všeobecne musí investor splniť požiadavky týkajúce sa výšky investície, vytvorenia počtu pracovných miest, ďalej sa musí uistiť, že daný biznis spĺňa požiadavky nastavené programom. Žiadatelia o vízum EB-5, ich manželia / ky, a deti do 21 rokov  majú taktiež možnosť obdržať zelenú kartu.

Požadovaná výška investície

Žiadatelia musia zvyčajne vložiť investíciu vo výške USD 500 000 alebo USD 1 000 000 do amerického komerčného podniku.

Minimálna čiastka vyžadovaná programom EB-5 môže byť z USD1, 000,000 znížená na USD 500 000, ak sa daná investícia nachádza v tzv. cielenej zamestnanecká oblasti.  Tzn. projekt musí byť buď v poľnohospodárskej oblasti, alebo v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti.

Oblasti s vysokou nezamestnanosťou sú geografické oblasti, ktoré majú mieru nezamestnanosti aspoň 150% voči celonárodnej miere v čase investície. Poľnohospodárske oblasti sú regióny mimo mesto s populáciou 20 000 obyvateľov alebo viac. Tieto oblasti môžu byť tiež regióny mimo metropolitných oblastí, alebo areály ustanovené Americkým úradom Managementu a Rozpočtu.

Požiadavky na vytvorenie pracovných pozícií

USCIS požaduje, aby investícia viedli k vytvoreniu 10 pracovných pozícií pre amerických pracovníkov. Tieto pozície musia byť vytvorené do dvoch rokov po tom, čo žiadateľ dostal zelenú kartu. V niektorých prípadoch musí byť investor schopný preukázať, že investícia viedla k vytvoreniu priamych pozícií pre zamestnancov, ktorí pracujú priamo v podniku, ktorý dostal investíciu. Avšak, väčšinou je investor iba nútený preukázať vytvorenie týchto pozícií v rámci Regionálneho centra. Nepriame pozície sú tie, ktoré boli vytvorené spoločnosťou kvôli dodávkam alebo službám súvisiacim s projektom.

EB-5 – Druhy spoločností

Všeobecne môžu žiadatelia investovať priamo do nového komerčného podniku alebo do regionálneho centra. Nové komerčné podniky sú plnoprávne spoločnosti, ktoré môžu mať jednu z mnohých obchodných štruktúr. Takéto obchodné štruktúry sú napr korporácie, LLC, LTD,  joint venture. Všetky nové komerčné podniky musia byť vytvorené po 29. 11. 1990. Avšak, staršie komerčné podniky môžu byť kvalifikované, ak investícia vedie k 40% zvýšeniu v počte zamestnancov alebo hodnote, popr. keď je starší biznis reštrukturalizovaný v takej miere, že vedie k vytvoreniu novej spoločnosti. V nadväznosti na individuálne obchodné podniky môžu žiadatelia o vízum EB-5 tiež investovať do EB-5 regionálnych centier. Regionálne centrum dohliada na projekty EB-5. Môže to byť výhodnejšie, pretože investor nemusí byť priamym vedúcim podniku a dohliadať na jeho beh a fungovanie.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>