Enter your zip code here

Z H1B víz na Zelenú kartu

Z H1B víz na Zelenú kartu

Pre mnoho neimigračních vízových kalórií platí, že je potrebné dokázať americkému konzulátu neimigračné úmysly v tom zmysle, že sa žiadateľ chystá zdržať v USA iba po určitú dobu a má dôvody k návratu do svojej rodnej krajiny. Ako je spomenuté vyššie, o štatút permanentnej rezidencie je možné požiadať cez H1B status. Zelenú kartu je možné získať cez rodinných príslušníkov s americkým občianstvom alebo cez pracovnú pozíciu v USA.

Zelená karta na základe rodiny

Pod štatútom H1B je možné zažiadať o zelenú kartu na základe rodinných väzieb so štátnym príslušníkom USA. Tento proces môže začať bez narušenia Vášho H1B štatútu. Táto metóda môže byť využitá, ak je občanom Spojených štátov dieťa, aspoň jeden z rodičov alebo dieťa žiadateľa staršie ako 21 rokov.

Zelená karta na základe práce

Na získanie zelenej karty na základe tejto klasifikácie musí americký zamestnávateľ ponúknuť zamestnancovi permanentnú pracovnú pozíciu na území Spojených štátov. Zamestnávateľ môže byť tou istou osobou, ktorá imigranta sponzorovala v získaní víza H1B, ale nie je to nutné. Rovnako ako v procese žiadania H1B vyžaduje sa na proces získania zelenej karty potvrdenie od zamestnávateľa a potrebná certifikácia predložená imigračnému úradu. Tento proces môže byť veľmi dlhý. Ak proces presiahne danú dobu, je žiadateľovi umožnené si na zvyšný čas predĺžiť svoje víza H1B.

Je možné si predĺžiť štatút H1B, ak je žiadateľ vo procese pracovnej certifikácia, ktorá trvá po dobu minimálne jedného roka. Ak je žiadateľom držiteľ H1B víza, zároveň mu bola potvrdená imigračnej petícia I-140, ale stále čaká na pridelenie vízového čísla, má právo na predĺženie víz H1B až po dobu ďalších 3 rokov.

Zmena z iného štatútu na H1B

Ak sa budúci zamestnanec už zdržiava v Spojených štátoch, má právo požiadať o štatút H1B bez toho by bol nútený opustiť Spojené štáty za predpokladu, že do nich nevstúpil nelegálne, nikdy v USA nelegálne nepracoval a stále má platný daný status.

Zamestnávateľ by mal podať žiadosť týkajúcu sa pracovných podmienok a petíciu na Imigračný úrad. Petícia H1B  môže vyžadovať budúcu zmenu štatútu. Potom, čo je táto petícia schválená, zamestnanec dostane status H1B. Ak si po schválení zmeny praje zamestnanec opustiť Spojené štáty, musí sa v domovskej krajine znovu uchádzat o H1B víza na americkom konzuláte.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

1 Comment

  1. Nice informative post dear. sharing valued H1B visa guide

    Reply

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>