Enter your zip code here

Manželské víza do USA

Manželské víza do USA

Aby ste mohli požiadať o trvalý pobyt v USA pre manžela/manželku musíte byť držiteľom zelenej karty, alebo občanom Spojených štátov. Ak by ste Vy, alebo niektorý člen vašej rodiny slúžil v americkej armáde, môžete mať osobné podmienky, ktoré sa vzťahujú k Vášmu pracovnému vzťahu.

Povinné dokumenty k žiadosti o manželské víza

Pre správny postup k podaniu žiadosti pre manžela, alebo manželku na spoločný život v USA, budete musieť predložiť právoplatné formuláre I-130, spolu s predpísaným poplatkom a všetky ďalšie požadované dokumenty. Tieto zvyčajne zahŕňajú:

· Dva riadne zostavené a podpísané sady formulára G-325A (jeden pre vás a Vášho manžela)

· Jednu kópiu sobášneho listu

· Jedno vyhotovenie všetkých úmrtných listov, rozvodových vyhlášok,  ktoré slúžia na preukázanie, že všetky sobáše skôr uzavreté sú právoplatne zrušené

· Jednu fotografiu manžela a vás (check formulár I-130 pre inštrukcie ohľadom požiadaviek na fotografii)

· Doklady o akejkoľvek zmene vášho mena alebo zmeny týkajúce sa vášho manžela  (predchádzajúci sobášny list, rozsudok Súdneho dvora pre zmenu mena, rozvodový dekrét, prijatie vyhlášky, alebo iné podobné dokumenty)

Ako občan Spojených štátov, budete musieť predložiť niektorý z týchto osobných dokladov :

· Platný cestovný pas USA

· Rodný list

· Konzulárnu správu (potvrdenie) týkajúcu sa vášho narodenia, ak ste sa narodil v cudzine

· Osvedčenie o občianstve

· Vaše osvedčenie o štátnom občianstve

Ak máte trvalý pobyt na základe zelenej  karty, budete musieť predložiť jeden z týchto nasledujúcich dvoch dokumentov :

· Obe strany kópie formulára I-551 (vaša skutočná zelená karta)

· Kópie vášho cudzineckého pasu, riadne potvrdeného,  pre zobrazenie dočasných dôkazov vzťahujúcich sa k vášmu trvalému pobytu

Podmienený pobyt a dočasná podmienečná zelená karta

Ak vaše manželstvo trvá menej ako dva roky a žiadate o trvalý pobyt pre manžela, či manželku, bude mu vystavené len podmienečné povolenie k trvalému pobytu.

Páčil sa vám tento príspevok?

  • Zaregistrujte sa do NAO Visa VIP Klubu a získavaj pravidelné novinky zo sveta imigračnej politiky a tvojich vízových možností. Získate Ebook ako žiť a pracovať v USA ZADARMO.
  • Nechajte nám odpoveď s prípadnými otázkami, ktoré máte alebo sa podeľte o svoje skúsenosti.
  • Objednajte si prvú konzultáciu s nami zadarmo! Kliknite sem a objednajte si konzultáciu ešte dnes.

Vaše,

Zanechat komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>