Zelená karta EB5 cez investíciu

Zelená karta EB5 cez investíciu

Zahraniční investori musia spĺňať špecifické požiadavky ustanovené USCIS k obdržania zelenej karty prostredníctvom investície cez program EB-5. Všeobecne musí investor splniť požiadavky týkajúce sa výšky investície ( 1 mil. USD), vytvorenia počtu 10 pracovných miest v priebehu 2 rokov od získania EB5 zelenej karty. Žiadatelia o EB-5 zelenú kartu, ich manželia / ky, a deti do 21 rokov majú taktiež možnosť obdržať zelenú kartu.

Požadovaná výška investície

Žiadatelia musia zvyčajne vložiť investíciu vo výške USD 500 000 alebo USD 1 000 000 do amerického komerčného podniku. Minimálna čiastka vyžadovaná programom EB-5 môže byť z USD 1,000,000 znížená na USD 500 000, ak sa daná investícia nachádza v tzv. cielenej oblasti. Tzn. projekt musí byť buď v poľnohospodárskej oblasti, alebo v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti. Oblasti s vysokou nezamestnanosťou sú geografické oblasti, ktoré majú mieru nezamestnanosti aspoň 150% voči celonárodnej miere. Poľnohospodárske oblasti sú regióny mimo mesta s populáciou 20 000 obyvateľov.

 EB-5 zelená karta a druhy spoločností

Všeobecne môžu žiadatelia investovať priamo do novozaloženého podniku alebo do regionálneho centra. Nové komerčné podniky sú buď LLC spoločnosti, alebo korporácie, ktoré môžu mať jednu z mnohých štruktúr (C corp, alebo S corp).  Všetky nové komerčné podniky musia byť vytvorené po 29. 11. 1990. Avšak, staršie komerčné podniky sa tiež môžu kvalifikovať ak investícia vedie k 40% zvýšeniu v počte zamestnancov alebo hodnote podniku.

Investori majú možnosť tiež investovať do EB-5 regionálnych centier. Regionálne centrum manažuje konkrétne projekty EB-5. Môže to byť výhodnejšie, pretože investor nemusí byť priamym vedúcim podniku a dohliadať na jeho beh a fungovanie.Taktieź je investícia nižšia ako 1 mil. USD pri investovaní do regionálneho programu. Viac info o tejto možnosti nájdete tu. 

Rozdiel medzi E2 a EB5 vízami

E2 su investorské víza, ktoré sa vydávajú na 2 roky s možnosťou nekonečného predĺženia. Nekonečné zmanená pokiaľ máte funkčný biznis v USA víza je možné predĺžiť. Minimálna výška investície je okolo 50,000 USD.

EB5 sú nie víza v tradičnom slova zmysle, ale zelená karta tzn. trvalá rezidencia v USA. Minimálna výška investície je 1 mil. USD. Keď raz získate EB5 zelenú kartu zostáva Vám navždy aj keď vystúpite z biznisu a skončíte s Vašim podnikaním.

Viac info o rozdiele medzi E2 a EB5 najdete tu. 
Firma v USA. Ak máte záujem o viacej informácií alebo objednaní založenia firmy v USA kliknite tu -> firma v USA.
Dane v USA. Ak máte záujem o viacej informácií o daniach v USA kliknite tu -> dane v USA.

Prihláste sa do nášho newsletter a získajte Ebook ako získať E2 víza do USA ZADARMO.

Navštívte stranku ImmigrationBiz, ktorá je výlučne venovaná podnikateľom expandujúcim do USA.